saltar al contingut principal
Cercar
URV

Informe de formació

Aquest document recull els principals resultats de l'acció formativa de la Universitat Rovira i Virgili durant el curs 2017-18 en els nivells de grau, màster, doctorat i formació permanent, a través de la qual compleix la primera de les missions que té encomanades: la formació de les persones. Així, mitjançant una mostra representativa d'estadístiques i indicadors, pretén donar suport als responsables acadèmics de la institució i als òrgans de govern en la seva tasca d'anàlisi i valoració del comportament de la matrícula i els resultats acadèmics dels estudiants. Com d’altres, forma part d’una sèrie d’informes que estructuren la rendició de comptes a la comunitat universitària i a la societat —sectorial i distribuïda al llarg de les diferents reunions del Consell de Govern— per acabar configurant l’Informe anual del rector al Claustre.

Enguany, però, a diferència dels informes de cursos anteriors que es van presentar a l’octubre amb informació encara provisional de la matrícula de grau i màster, s’ha considerat oportú endarrerir-ne la presentació al Consell de Govern de desembre. Això permet exposar les dades de matrícula del curs actual tancades i, alhora, per donar coherència a les sèries de dades que es mostren en aquest i altres documents, corregir l’evolució dels estudiants de nou accés i la matrícula global de grau i màster amb les xifres consolidades de cada curs.

L’informe s’organitza en vuit apartats i analitza la demanda, la matrícula i els resultats acadèmics de grau, màster, doctorat i formació permanent del curs que encetem. Amb la finalitat d’oferir una visió integral dels elements que intervenen en el procés formatiu, també inclou un seguit d’indicadors relatius a l’encàrrec docent i el perfil del professorat que l’assumeix; les beques i ajuts que tenen a l’abast els estudiants, per evidenciar l’esforç econòmic que fa la Universitat a l’hora de cobrir la quantitat descomptada als beneficiaris de les beques i que l’Administració de l’Estat no li compensa; la satisfacció dels estudiants amb relació a la formació rebuda, i els resultats dels processos d’acreditació dels ensenyaments. Finalment, es mostra el posicionament de la URV en el sistema universitari públic de Catalunya i el balanç de l’acció formativa amb dades del curs passat.

Josep Anton Ferré Vidal
Rector