saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Sessió de debat territorial


Sessió de debat territorial a Tarragona del procés de participació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic.

El dimarts 16 d’Octubre va tenir lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili la setena i última de les sessions territorials de participació que l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha organitzat per presentar el document preliminar de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC), així com també per recollir les opinions, esmenes i suggeriments sobre les mesures proposades per adaptar-nos al canvi climàtic.

La Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, amb la col·laboració del Grup de Recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de la URV, ha estat l’organitzador local d’aquesta activitat en la qual estaven convidats els representants dels diferents sectors d’activitat del Camp de Tarragona (agricultura, indústria, turisme, salut, arquitectura, energia, aigua, residus, espais naturals protegits, etc.).

L’acte ha estat presidit per la Dra. Misericòrdia Carles, Vicerectora de Transferència i Innovació de la URV i per Cèsar Puig, Director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

La presentació de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC) ha anat a càrrec del Sr. Salvador Samitier, Director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Prèviament, el Dr. Òscar Saladié, Director de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible, va agrair als assistents la seva participació en aquest acte, emmarcat plenament en els objectius de la Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible.

Salvador Samitier va fer una presentació remarcant que el canvi climàtic és una realitat, degut principalment a factors d’origen antròpic i amb conseqüències tant per als ecosistemes naturals com per a les diferents activitats socioeconòmiques, emfatitzant en els impactes que tenen i tindran lloc a Catalunya (efectes negatius sobre la qualitat vitícola, establiment d’espècies exòtiques, disminució en la disponibilitat d’aigua, canvis en la distribució d’espècies, etc.). Per aquesta raó es fa necessari establir les polítiques i mesures d’adaptació al canvi climàtic.

A Tarragona s’han tractat de forma més exhaustiva les mesures d’adaptació que s’hauran d’implementar a la zona litoral degut a l’augment observat i projectat de temperatura, l’increment en la freqüència i la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems o l’increment del nivell del mar.

Després de la presentació, els quaranta participants es van distribuir en diferents grups de debat i, dinamitzats per La Vola, van suggerir canvis i millores en les mesures ja proposades des de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per tal d’adaptar-nos al canvi climàtic.