saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Links d'interès


ORGANISMES ESTATALS I AUTONÒMICS

 • Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
 • Pàgina del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que ofereix – entre altres continguts – informació oficial sobre diversos aspectes relacionats amb el desenvolupament sostenible (aigua, avaluació ambiental, canvi climàtic, desenvolupament rural, etc.).
 • Observatorio de la Sostenibilidad en España
 • L’Observatori de Sostenibilitat en Espanya va iniciar la seva activitat a principis de 2005, com a resultat d’un conveni entre el Ministeri del Medi Ambient, la Fundació General de la Universitat d’Alcalá i la Fundació Biodiversitat. L’OSE aspira a convertir-se en un centre de referència d’àmbit estatal que, de forma rigorosa, reculli, elabori, i avaluï la informació bàsica sobre sostenibilitat en Espanya, tenint en compte les seves diverses dimensions (social, econòmica i ambiental). L’OSE pretén estimular el canvi social cap a la sostenibilitat, mitjançant l’aportació de la millor informació disponible dels processos de decisions i de participació pública.   
 • Estratègia per al Desenvolupament Sostenible a Catalunya
 • L'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és el full de ruta que estableix els objectius quantificats i les línies d'actuació prioritàries que garanteixen l'evolució de Catalunya cap a escenaris de major sostenibilitat social, econòmica i ambiental, prenent com a horitzó l'any 2026.
 • Web del Canvi Climàtic. Generalitat de Catalunya.
 • En aquest apartat coneixereu les característiques principals que causen el conegut canvi climàtic i les seves conseqüències. També podeu saber quines són les diferents implicacions, per part dels diferents països, en quant a política i legislació, per tal de minimitzar-lo.
 • Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya
 • http://www.youtube.com/user/cadsgencat
 • El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya és un òrgan creat l'any 1998 per assessorar el Govern de la Generalitat de Catalunya i promoure participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Les tasques del CADS també fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. El CADS és un interlocutor entre l’acció del Govern, el coneixement expert i les necessitats de la societat catalana, amb l’objectiu de fomentar la cultura de la sostenibilitat.

 • Directori de Recerca en Medi Ambient i Sostenibilitat
 • El Directori de Recerca en Medi Ambient i Sostenibilitat (DiRMAC) és una base de dades de caràcter públic i no restringit sobre grups de recerca, empreses, parcs científics i tecnològics, centres CERCA (Centres de Recerca de la Generalitat), altres centres de recerca i tecnològics, fundacions, entitats i associacions, i unitats d'Administracions Públiques -que realitzen la seva tasca a Catalunya- en el camp del desenvolupament sostenible, des d'una visió global, que inclou factors ambientals, culturals, econòmics, jurídics i socials. El DiRMAC és fruit de la col·laboració entre el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i la Fundació Fòrum Ambiental.
 • Secció de Sostenibilitat del Centre UNESCO de Catalunya
 • L’àrea de sostenibilitat del Centre UNESCO de Catalunya apropa al públic català la dimensió global dels reptes ambientals a partir de dues línies estratègiques: la Dècada de les Nacions Unides de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (2005-2014) i la Dècada Internacional d’Acció de les Nacions Unides “L’aigua, font de vida” (2005-2015). L’àrea organitza reunions d’experts i seminaris, participa en conferències i campanyes d’àmbit català i internacional, elabora materials educatius basats en informes mundials i duu a terme tallers adreçats a docents i a joves. El Centre UNESCO de Catalunya és membre del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona i de la Xarxa de Recerca en Educació per la Sostenibilitat.
 • Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • La Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, la qual desenvolupa tasques de docència, recerca i cooperació, i manté diverses publicacions, va ser creada el maig de 1996 com a resultat del conveni signat entre la UNESCO i la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat és una Unitat Bàsica de la UPC. 
 • El II Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM 2009
 • El II Congrés Internacional de Mesura i Modelització de la Sostenibilitat - ICSMM 2009 pretén ser, de nou, el lloc de trobada de les persones, organitzacions i institucions interessades en el desenvolupament sostenible i, particularment, en la seva mesura, modelització i avaluació. Organitzat per la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Observatori de la Sostenibilitat a Espanya, el ICSMM 2009 es celebrarà els dies 5 i 6 de novembre de 2009 a la ciutat de Terrassa.
 • Centre per a la Sostenibilitat Territorial
 • El CST és una associació que promou una “nova cultura del territori” (NCT), és a dir, una nova forma d’entendre i d’entendre’s amb el territori. L’associació aplega entitats ambientalistes i moviments en defensa del territori, professors i investigadors universitaris, agents econòmics i professionals, i ciutadans en general. Des dels inicis, el CST es proposa dinamitzar i consolidar una xarxa de complicitats que li permeti actuar com un agent col·lectiu d’observació, difusió i socialització d’uns nous valors i comportaments que s’adiguin amb aquesta NCT. El CST defuig de posicions defensives o reactives i actua, quan cal, com un veritable grup de pressió i promoció.
 • Xarxa de Recerca en Educació per la Sostenibilitat
 • La missió general de la Xarxa és de potenciar i optimitzar l’educació per a la sostenibilitat a partir de crear coneixement des de les experiències desenvolupades fins el moment, especialment pels grups que hi participen i des de l’intercanvi i col·laboració en projectes de recerca, millora i innovació.
 • Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat de Barcelona
 • L'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) té com a missió promoure, dur a terme i difondre recerca, així com formar investigadors/es per a contribuir a la comprensió del medi ambient i la resolució dels reptes que s'esdevenen de la seva interacció amb la societat.La visió de l'ICTA és la d'esdevenir un dels centres de referència en estudis ambientals d'Europa, tenint com a factors diferenciadors la internacionalització, la pluridisciplinarietat i la interacció amb els diferents stakeholders, en el marc de la sostenibilitat basada en els valors de la responsabilitat social.
 • Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
 • L'elaboració i impuls de les polítiques i mesures que contribueixin a assolir formes més sostenibles de desenvolupament i afrontar l'escalfament global, integren les funcions de l'Agència, juntament amb la coordinació de les polítiques sectorials que puguin afectar ambdós objectius i el foment de les iniciatives públiques i privades dirigides a aquests.