saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Esdeveniments destacats


Elaboració de l"Informe sobre la Docència i la Recerca en Sostenibilitat i Medi Ambient a la URV"

En motiu dels treballs preparatius per la redacció del Pla de Medi Ambient de la URV, va sorgir la idea de recopilar en un informe tota la docència i la recerca que s’elabora a la Universitat en matèria de medi ambient i sostenbilitat.

L’informe, encarregat pel rector, i entregat el passat mes de setembre, és un treball exhaustiu de recopilació de la informació que els diferents organismes i institucions de la pròpia URV (facultats, departaments, centres i instituts de recerca, etc.) posen a l’abast de la comunitat universitària—per diversos i variats canals, però amb un protagonisme cada cop més gran de la xarxa d’Internet— sobre la seva tasca quotidiana en recerca i docència. Metodològicament, s’ha realitzat una consulta sistemàtica i exhaustiva de les guies docents de cada un dels ensenyaments de grau i postgrau corresponents al curs 2011-2012, mentre que en relació a la investigació, la base ha estat és la informació publicada per cada una de les institucions de recerca en les seves respectives pàgines web.

Els resultats obtinguts permeten concloure l’elevada presència de les qüestions relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat en els diferents programes curriculars dels diversos ensenyaments impartits a la URV, amb un gran nombre d’assignatures i matèries en què es tracten elements que, directa o indirectament, hi estan relacionats, palesant així la gran transversalitat de la qüestió. Pel que fa a la investigació, la presència de les qüestions analitzades no és menys important, especialment des del punt de vista pràctic, amb línies d’investigació concretes en la recerca de solucions pràctiques a qüestions relacionades amb les fonts d’energies alternatives, la química verda o el canvi climàtic.