saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càtedra DOW/URV de Desenvolupament Sostenible - Declaracions i acords


Declaracions i acords internacionals i altres documents relacionats amb el desenvolupament sostenible:

1972 - Declaració d'Estocolm

La Declaració d'Estocolm es va redactar durant la Conferència de l'ONU sobre el Medi Ambient, la qual es va portar a terme del 5 a 16 de juny de 1972, a Estocolm, Suècia. Va ser el primer document en la història sobre una llei ambiental internacional que buscava la implicació global per a la resolució dels problemes del planeta.

1987 - Informe Brundtland

L'Informe Brundtland, originalment anomenat El nostre Futur Comú, és un informe socioeconòmic publicat per la Comissió Mundial per al Medi Ambient i Desenvolupament de les Nacions Unides, encapçalada per la primera ministra Gro Harlem Brundtland. Aquest informe va ser el primer document que va emprar el concepte "desenvolupament sostenible" i en va fixar els principis: el desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfaci les necessitats de les generacions presents sense comprometre la possibilitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats.

1992 - Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic

La Convenció Marco de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, va ser creada pel Comitè Intergovernamental de Negociació per a la Convenció Marco sobre el Canvi Climàtic, a Nova York, Estats Units, al maig de 1992. El document és un esforç per definir i resoldre el problema del canvi climàtic i de l'escalfament global, a nivell internacional.

1992 - Declaració de Rio de Janeiro

La Declaració de Rio de Janeiro es va adoptar en la Conferència de les Nacions Unides pel Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro, Brasil, al juny de 1992. La declaració busca reafirmar i desenvolupar la Declaració d'Estocolm (1972). Així, l'objectiu principal és arribar a tenir un desenvolupament sostenible, és a dir, gaudir d'una vida saludable en harmonia amb l'entorn i preservar el medi ambient i els seus recursos.

1992 - Agenda 21

L'Agenda 21 és un programa per desenvolupar la sostenibilitat a nivell global, el qual va ser aprovat per 173 governs en la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro, Brasil, al juny de 1992. El programa tracta diversos aspectes econòmics, socials i culturals, com també relatius a la protecció del medi ambient.

1994 - Carta d'Aalborg

La Carta de Aalborg, oficialment com a Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, va ser aprovada en la Conferència Europea sobre Ciutats Sostenibles, a Aalborg, Dinamarca, al maig de 1994. La carta preveu que les autoritats es comprometin a fomentar el desenvolupament sostenible local i també a complir els requisits de l'Agenda 21.

1997 - Protocol de Kyoto

El Protocol de Kyoto és un acord internacional relacionat amb la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, creat al desembre de 1997, a Kyoto, Japó. L'aspecte més important d'aquest document és que preveu la reducció dels gasos d'efecte hivernacle.

2000 - Carta de la Terra

La Carta de la Terra és una declaració internacional de principis i propostes per a un món més sostenible, just i solidari. És una crida cap a la humanitat per al replanteig de la seva existència, el seu estil de vida, i el seu futur, des de l'angle social, econòmic i mediambiental. D'aquesta manera, la carta pretén conscientitzar el planeta de la situació actual amb l'objectiu final de millorar el món.

2000 - Declaració del Mil·lenni

La Declaració del Mil·lenni de les Nacions Unides es va redactar durant la reunió de caps d'estat i governs a Nova York, Estats Units, al setembre de 2000. Aquesta declaració presenta responsabilitats, valors i principis a seguir pels governants, els quals es comprometen a mantenir la pau i a fomentar la justícia i la prosperitat al món.

2002 - Declaració de Johannesburg

La Declaració de Johannesburg sobre el Desenvolupament Sostenible és fruit de la Cimera Mundial per al Desenvolupament Sostenible, celebrada a Johannesburg, Sud-àfrica, al setembre de 2002. El document presenta una recapitulació de declaracions, acords i compromisos anteriors relacionats amb el desenvolupament sostenible.