saltar al contingut principal
Cercar
URV

Microscopi electrònic de transmisió (TEM)


Descripció tècnica

El JEOL 1011 és un TEM de 100kV d'alt rendiment i alt contrast amb una projecció d'imatge excel·lent i gran facilitat d'ús.

El TEM utilitza com a font de llum la radiació que proporciona un feix d'electrons generats per un filament de wolframi. Aquests electrons són accelerats i dirigits cap a la mostra, en condicions de buit elevat, mitjançant lents electromagnètiques. Els electrons que travessen la mostra impacten a una pantalla de fòsfor que emet fosforescència.

La resolució de l'instrument de 0.2 nm permet l'estudi morfològic de nanopartícules i la seva distribució. Gràcies a la ultra microtomia o a les lamel·les obtingudes amb un FIB (Focus Ion Beam) és adequat tan per a aplicacions biològiques com per a polímers i ciència de materials.

El TEM, aplicat a les ciències de la vida, permet d'estudiar, a escala cel·lular i subcel·lular, citoquímica i immunocitoquímica, mostres biològiques, com ara teixits animals i vegetals, cultius cel·lulars i bacterians, virus, estructures subcel·lulars, i macromolècules. Per tal d'observar la mostra al microscopi electrònic, cal preparar-la prèviament, segons mètodes específics de fixació, inclusió i ultramicrotomia.

La imatge que se n'obté és plana, monocromàtica (en blanc i negre) amb augments que oscil·len entre 200x i 1.000.000x.

Aplicacions

  • Anàlisi de materials nanoestructurats (partícules core-shell, làmines fines, nanorods, grafè, catalitzadors...).

  • Determinació de la morfologia: forma, dimensió i posició de microcristalls o partícules.

  • Difracció d'electrons.

  • Estudis ultraestructurals, tissulars, cel·lulars i moleculars.

  • Localització i col·localització cel·lular de proteïnes mitjançant tècniques d'immunolocalització.

  • Localització i distribució d'activitats enzimàtiques.

  • Detecció i distribució de residus glucídics específics i estudis citoquímics.

Equipament

  • Microscopi electrònic de transmisió marca JEOL model 1011
Amb el suport de: