saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria Raman


Descripció tècnica

L'espectroscòpia Raman dóna informació química i estructural mitjançant l'anàlisi vibracional i rotacional d'espècies químiques. Es pot aplicar a tot tipus de mostres (orgàniques i inorgàniques, líquides i sòlides) sense que sigui necessària una preparació prèvia, que en pugui modificar les propietats físiques.

Aquesta tècnica és complementària a l’espectroscòpia infraroja, les línies espectrals no visibles en Raman poden ser actives en l’infraroig i a l’inrevés. La realització de mapes Raman proporciona una visió de la distribució dels diferents compostos en una mostra continguts en un pla y per diferents alçades.

Aquest microscopi està equipat amb tres xarxes de digracció: 2500, 1800 i 600(l/mm), per tres làsers, 514, 633, i 785 (nm). També hi ha disponibles filtres Next per estudis en rangs inferiors a 100cm-1

Renishaw InVia

Aplicacions

  • Anàlisi dels diferents compostos en diversos camps: farmacèutica, indústria del carbó, etc.
  • Identificació de materials desconeguts i diferenciació de materials.
  • Composició i propietats dels materials, gruix de capes, cristal·linitat, si està sotmès a compressió o tensió.
  • Localització espaial de les espècies químiques d’una mostra, distribució “mapes raman” i tamany de partícules.
  • Quantitats relatives de materials o espècies químiques.
  • Estudis dinàmics: experiments de temperatura de -196ºC a 600ºC, en atmosfera controlada.
  • Anàlisi d’orientació cristal·lina mitjançant la polarització de la llum en x i y.

Equipament

Microscopi Confocal Raman, Renishaw InVia acoblat a FTIR, Smiths

Amb el suport de: