saltar al contingut principal
Cercar
URV

Cromatografia Líquida-Espectrometria de masses (MS_MS)


Descripció Tècnica

Els detectors de masses amb tàndem (MS-MS) permeten la quantificació i una identificació més exacta dels compostos que s’analitzen. La ionització de la mostra passa per dues fragmentacions que confereixen una confirmació millor del compost analitzat.

La primera ionització i detecció obté un espectre de masses amb els ions fragments i un d’aquests es tria per tornar-lo a fragmentar i detectar-ne els fragments. L’espectre final confirma l’inicial.

L’acoblament cromatografia líquida i detectors de masses amb tàndem permeten analitzar les mostres que es determinen per cromatografia líquida, quantificar-les i posteriorment identificar-les amb la confirmació dels dos espectres de masses. 

Les possibilitats d'aquesta tècnica analítica abracen gairebé tots els camps de la química, la biologia, la bioquímica, la geoquímica, la bromatologia, la medicina, l’arqueologia, el medi ambient, etc.

Prestacions

  • Anàlisi quantitativa i qualitativa de compostos orgànics volàtils i no volàtils.
  • Determinació del seu Pes Molecular
  • Identificació i confirmació d'estructures.

Equipament

  • Espectròmetre de Masses(MS/MS) acoblat a Cromatògraf de líquids : Agilent G6410A de triple quadrupol