saltar al contingut principal
Cercar
URV

Ressonància magnètica nuclear

Descripció tècnica

L'RMN permet d'observar qualsevol nucli que tingui propietats magnètiques. El fet que el nucli d'hidrogen (que es present en la majoria de compostos orgànics) sigui relativament sensible a la tècnica fa que aquesta tècnica sigui principal per determinar estructuralment molècules orgàniques.

Els nuclis s'orienten sotmesos a un camp magnètic intens generat per un superconductor i, seleccionant la freqüència de pols específic per al nucli que volem examinar, s'observen selectivament.

Una vegada seleccionada la freqüència, els nuclis es poden distingir entre ells gràcies a les diferències que presenten en el seu entorn magnètic dins de la molècula; és a dir, la seva posició i al seu entorn químic en la molècula.

Aplicacions

Experiments mono i bidimensionals (1H, 13C, 31P, 19F..., COSY, TOCSY, HSQC, HMBC, NOESY, ROESY...) per a:

 • Identificació estructural.
 • Confirmació d'estructures
 • Identificació de compostos.
 • Composició de mostres.
 • Mobilitat molecular.
 • Seguiment de processos, de cinètiques.
 • Determinació de processos d'associació.
 • Estudis a alta i baixa temperatura(-80ºC a 120ºC)
 • Determinació d'excés d'enantiòmers.
 • Seguiment dels processos de control de qualitat.
 • Estudi de catàlisis.
 • Estudis en tubs a pressió

Equipament

 • Bruker Avance Neo 400 Mhz
 • Agilent NMR System 400 Mhz