saltar al contingut principal
Cercar
URV

Espectrometria d'emissió de plasma acoblat inductivament


Descripció tècnica

L'espectrometria d'emissió de plasma acoblat inductivament (ICP-OES) és una tècnica d'anàlisi que permet determinar metalls i no metalls.

Aquesta tècnica consisteix a vaporitzar, dissociar, ionitzar i excitar els diferents components químics d'una mostra en l'interior d'un plasma d'argó. Quan es desexciten els àtoms, s'emeten radiacions electromagnètiques en la zona de l'ultraviolat visible amb longituds d'ona característiques per a cada component. Aquestes radiacions se separen segons la seva longitud d'ona i finalment se'n mesura la intensitat.

Prestacions

Anàlisi elemental pel que fa a traces i ultratraces. Es poden determinar molts elements de la taula periòdica amb límits de detecció que van des dels ng/l fins als mg/l, depenent de l'element i la matriu de la mostra.

Determinació de fòsfor.

Realització de mesures semiquantitatives. 

Determinació dels elements formadors d'espècies volàtils (As, Se, Sb, Ge, Bi i Hg), mitjançant la utilització de la generació d'hidrurs com a sistema d'introducció de mostra dins el plasma. 

En alguns casos es poden emprar tècniques de microinjecció per treballar amb mostres amb alt contingut de sòlids en solució.

Equipament

Espectròmetre d'emissió per plasma acoblat inductivament Perkin Elmer ICP 400