saltar al contingut principal
Cercar
URV

Cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses


Descripció tècnica

La cromatografia de gasos és una tècnica de separació que utilitza una fase mòbil que és un gas que transporta els diferents components de la mostra a través d'una fase estacionària situada en una columna cromatogràfica. La separació té lloc per les diferents interaccions (processos físics i/o químics) que tenen els compostos entre les dues fases, així com dels seus diferents punts d'ebullició.

Acoblar el detector de masses a les tècniques de separació (com ara la cromatografia) ha permès d'analitzar, quantificar i identificar un gran nombre de compostos diferents.

L'espectrometria de masses és la tècnica més utilitzada per determinar molecularment una substància, ja que aporta informació qualitativa, aporta informació sobre l'estructura i la massa de la molècula, i quantitativa, si esta acoblada a tècniques de separació sobre un compost pur o sobre una barreja de compostos. Això ha donat un gran nombre d'aparells científics basats en aquesta tècnica, amb aplicacions generalitzades i també individuals.

Aquesta tècnica analítica consisteix a ionitzar la mostra i posteriorment separar els ions (ió molecular i fragments), segons la seva relació massa-càrrega. L’espectre que s’obté és com una empremta digital del component que s'analitza.

Prestacions

  • Anàlisi qualitativa i quantitativa de compostos volàtils de baix pes molecular.

Equipament

  • Agilent (HP) model G1099A/MSD5973