saltar al contingut principal
Cercar
URV

PMF-PIPF - Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació. Contractes de personal investigador predoctoral en formació - 2016 - 2a edició

Documentació a presentar pels candidats seleccionats

Els candidats seleccionats hauran de presentar el document d'acceptació de l'ajut atorgat o de renúncia dins el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà del dia de publicació de la resolució de l'atorgament.

En cas d'acceptació també caldrà presentar la documentació següent:

La incorporació s'haurà d'efectuar en el termini màxim de tres mesos a partir de la data de resolució de la convocatòria i hauran de formalitzar la matrícula en un programa de doctorat i presentar-la al Servei de Recursos Humans durant el primer trimestre de gaudiment de l'ajut.

L'acceptació de l'ajut comporta el coneixement de les condicions de la convocatòria. Es important que llegiu amb atenció les seves bases.

Adreça on presentar la documentació:

Universitat Rovira i Virgili

Servei de Recursos Humans

C/Marcel·lí Domingo, 2-4-6. Edifici N5

43007 Tarragona

del 27/12/2016 fins al 05/01/207, degut al tancament del Servei de RH durant el període de baixa activitat, la documentació s’haurà d’entregar, en horari de 9,30h a 13,30h, a:

Universitat Rovira i Virgili

Registre General

c/Escorxador, s/n

43003 Tarragona