saltar al contingut principal
Cercar
URV

PIPF URV-ICIQ - Programa de contractes URV-ICIQ de personal investigador predoctoral en formació - 2014

 • Resolució de convocatòria   
  • Bases de convocatòria
  • Relació de places
  • Formulari de sol·licitud
  • Formulari de suport a candidat/a
  • Càlcul de la nota mitjana    

 • Esmena de sol·licituds
  • Relació provisional de persones candidates admeses i excloses
  • Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses
  • Relació definitiva modificada de persones candidates admeses i excloses
 • Resolució de concessió
  • Resolució parcial
   • Relació de sol·licituds concedides
   • Relació de persones en llista de reserva

 • Documentació a presentar per les persones seleccionades
  • Document d'acceptació
  • Original del DNI o NIE i passaport
  • Full de dades personals i bancàries
  • Número de la Seguretat Social o en cas de no tenir-ne el document TA-1
  • Original de la titulació acadèmica (llicenciatura i màster)
  • Model 145 IRPF
  • Sol·licitud de carnet de la URV
  • 1 fotografia tamany carnet
  • Termini

Amb el suport de: