saltar al contingut principal
Cercar
URV

BPIF URV-FCT - Programa de beques URV-FCT de personal investigador en formació - 2012 - 2a edicio

Documentació que cal presentar

La incorporació com a investigador predoctoral en formació es realitzarà, amb caràcter general, en data 01/12/2012. Per a tals efectes, els candidats seleccionats hauran de presentar la documentació necessària fins el 30 de novembre, al Servei de Recursos Humans (C/ Marcel·lí Domingo, 2-4-6, Tarragona. Campus Sescelades):
 


Document d'acceptació.
 

Original delDNI o NIE i passaport.

Full de dades personals i bancàries.

Número de la Seguretat Social o en cas de no tenir-ne document TA-1.

Original del títol acadèmic.

Sol·licitud de carnet de la URV.

1 fotografia tamany carnet.

Document de renuncia.