saltar al contingut principal
Cercar
URV

Inscripció i pagament

Termini: el 25 de juny es tancarà la matrícula
Places limitades (mínim 15 estudiants/setmana, màxim 100 estudiants/setmana)

CÀLCUL DELS PREUS :

Per a calcular el cost econòmic cal que tingueu present el nombre de setmanes d'inscripció i el nombre de setmanes amb Servei d'Acollida i/o Servei de Menjador. No hi haurà possibilitat d'acollir-se als Serveis d'Acollida i Menjador en dies puntuals. 

Un cop inscrits no es retornaran els diners d'inscripció. Únicament es contemplarà un retorn econòmic en casos d'enfermetat/malaltia greu, lesió i situacions excepcionals, tot degudament justificat. 

En l’exemple exposat, l’import total és 327 €, i caldrà fer un ingrés per aquest import mitjançant transferència bancària al compte ES4401826035460201617959, indicant nom i cognoms de la persona inscrita.
Una vegada feta la transferència, cal enviar el comprovant a l’adreça orientacio(ELIMINAR)@urv.cat per completar la inscripció.
SI NO ES PROCEDEIX A EFECTUAR EL PAGAMENT NO ÉS EFECTIVA LA INSCRIPCIÓ