saltar al contingut principal
Cercar
URV

FEM RECERCA!

Estic utilitzant el mòbil pel meu treball de recerca! (L'obtenció de dades qualitatives)

Grup de recerca Qualocio
Facultat/Campus

F. de Turisme i Geografia

Àmbit al qual s'adreça l'experiència C. Socials i Jurídiques
Destinataris Alumnes de batxillerat.
Nombre d'assistents Entre 5 i 20 alumnes
Ensenyament amb el que es relaciona Turisme
Durada 4 hores
Resum de l'experiència

En aquest taller es presenta els estudiants com l'smartphone pot convertir-se en una eina clau per l'elaboració del seu treball de recerca amb un enfoc qualitatitu. Així, mitjançant l'ús d'apps d'àmple difussió i lliure accés l'estudiant pot obtenir dades durant el seu treball de camp i emmagatzenament en el nùvol. La realització d'entrevistes, fotografies geolocalitzades, vídeos, notes de camp, esquemes o escanejar documents són opcions fàcils d'obtenir i gestionar amb aquesta tecnologia.

S'estructura en 4 blocs:

  • Tipus d'investigació qualitativa i tipus de dades
  • Descobreix: quines dades necessito obtenir pel meu treball d'investigació?
  • Apps per realitzar investigació amb el teu mòbil.
  • Utilitzant apps per realitzar una pràctica d'investigació.

Es necessita disposar d'smartphone amb connexió.