saltar al contingut principal
Cercar
URV

FEM RECERCA!

Orientació i GPS!

Grup de recerca Grup de recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics
Facultat/campus

Facultat de Turisme i Geografia / campus Vila-seca

Àmbits al qual s'adreça l'experiència Cientificotècnic, humanitats,  ciències socials i jurídiques, i arquitectura i enginyeria
Públic destinatari Alumnat de batxillerat i CFGS
Nombre d'assistents Entre 6 i 24 alumnes
Ensenyaments amb els quals es relaciona Geografia i Turisme
Durada 4 h
Resum de l'experiència

El taller desenvolupa el sentit de l'orientació i la lectura de mapes mitjançant l'ús de GPS. Aquesta activitat treballa la intel·ligència espacial dels participants.

L’activitat pràctica té lloc al nucli urbà de Vila-seca, a la rodalia de la Facultat de Turisme i Geografia. Per dur-la a terme és necessari formar grups de 3-4 persones. Els participants reben un obsequi en finalitzar l'exercici.