saltar al contingut principal
Cercar
URV

L'APS en xifres


  Curs acadèmic 2011-2012 Curs acadèmic 2012-2013 Curs acadèmic  2013-2014 Curs acadèmic 2014-2015 Curs acadèmic 2015-2016 Curs acadèmic 2016-2017  Curs acadèmic 2017-2018
Assignatures on es realitza APS 13 28 49 76 76 77 82
Projectes diferents  14 38 56 82 94 83 97
Centres implicats 4 7 9 10 11 9 9
Titulacions implicades 10 17 26 33 28 26 24
Grau 8 11 15 23 23 19 19
Llicenciatura  - 2 5 4 1 1 -
Màster 2 4 6 6 4 6 5
Estudiantat implicat 181 265 477 769 833 799 919
Professorat implicat 23 40 85 93 98 93 92
Entitats socials (destinatàries del servei que realitza l’estudiantat) 31 31 90 118 141 150 136
Hores de servei de l'estudiantat 2.675 30.247 53.445 80.693 86.815 86.887 92.890