saltar al contingut principal
Cercar
URV

L'APS en xifres


  Curs acadèmic 2011-12 Curs acadèmi 2012-13 Curs acadèmic 2013-14 Curs acadèmic 2014-15 Curs acadèmic 2015-16 Curs acadèmic 2016-17  Curs acadèmic 2017-18 Curs acadèmic 2018-19 Curs acadèmic 2019-20
Assignatures on es realitza APS 13 28 49 76 76 77 82 66 56
Projectes diferents  14 38 56 82 94 83 97 68 83
Centres implicats 4 7 9 10 11 9 9 10 10
Titulacions implicades 10 17 26 33 28 26 24 26 23
Grau 8 11 15 23 23 19 19 20 16
Llicenciatura - 2 5 4 1 1 - - -
Màster 2 4 6 6 4 6 5 6 6
Programa Doctorat - - - - - - - - 1
Estudiantat implicat 181 265 477 769 833 799 919 860 783
Professorat implicat 23 40 85 93 98 93 92 98 87
Entitats socials (destinatàries del servei que realitza l’estudiantat) 31 31 90 118 141 150 137 147 121
Hores de servei de l'estudiantat 2.675 30.247 53.445 80.693 86.815 86.887 92.890 83.093 74.424