saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Treball Social

Sociologia

 • Professor: David Dueñas Cid (david.duenas@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Federació Mestral d'Associacions de discapacitats físiques i orgàniques Mestral - COCEMFE, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca Tarragona (PAH), Servei de Teràpia Ocupacional Tega
 • Resum: En aquesta assignatura es treballa conjuntament amb la Federació Mestral que està formada per entitats que treballen amb persones amb diversitat funcional (per exemple, AFANOC, Associació Parkinson de comarques de Tarragona, Xarxa Solidaria per la Igualtat o l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp). L'objectiu d’aquesta experiència és realitzar una radiografia de la xarxa de suport de què disposen les persones amb diversitat funcional per tal de poder valorar el grau de suport social que tenen i, per tant, poder valorar l’impacte que tindria una potencial reducció de les activitats de les entitats del tercer sector. Aquesta radiografia que realitza l’estudiantat universitari, mitjançant entrevistes amb usuaris de les entitats i les mateixes, permet visualitzar la importància de les entitats en la configuració de les expectatives de desenvolupament de les condicions de vida de les persones amb diversitat funcional i, d'aquesta manera, donar valor a la tasca que desenvolupen per la societat en el seu conjunt.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
 • Fotografia grupal del curs 18-19

 •  
 • Vídeos:

Constitució i administració pública

 • Professora: Aitana de la Varga (aitana.delavarga@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Federació Mestral d'Associacions de discapacitats físiques i orgàniques Mestral - COCEMFE
 • Resum: l'Assignatura es divideix en dues parts. La primera que es duu a terme durant les primeres setmanes és impartida per Neus Oliveras i es destina a explicar aspectes relacionats amb la Constitució Espanyola. En aquesta part de l'assignatura no hi ha APS.
  És a la segona part de l'assignatura, aquella destinada a abordar la matèria relacionada amb l'Administració pública i el Dret Administratiu on s'ha incorporat l'APS. L'estudiant rep un contingut teòric a les classes magistrals i en les hores destinades a les pràctiques es desenvolupen mitjançant l'APS. 
   

Investigació social aplicada

 • Professora: Blanca Deusdad (blanca.deusdad@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Taller Baix Camp
 • Resum: Aquesta activitat consisteix a dur a terme el treball de recerca que planteja l’assignatura i la posterior proposta d’intervenció segons els resultats de la recerca prèvia. En aquest cas la investigació vol donar resposta i ajudar a analitzar i fer front a una preocupació que té aquesta entitat davant l’envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual.
  Ens plantegem fer la investigació perquè en la demanda existeixen dos vessants, la discapacitat intel·lectual i l’envelliment, que per separat comporten una sèrie de limitacions, dependències o problemàtiques. La dualitat discapacitat-envelliment s’ha de treballar de manera conjunta, ja que aquesta preocupació és relativament nova a causa dels diferents avanços tant a escala mèdica, social, polític com teòric. Tots aquests factors han fet que l’esperança de vida hagi augmentat en les persones amb discapacitat intel·lectual, això ens fa suscitar diferents qüestions.
  L’objecte d’estudi del projecte d’investigació se centrarà en l’envelliment de les persones amb discapacitat intel·lectual, aprofundint en aquests punts:
  - Les conseqüències que aquest envelliment provoca als usuaris quant a necessitats.
  - Implicació dels cuidadors, familiars i professionals, malgrat el seu procés d’envelliment.
  - Com s’estan cobrint les necessitats des del sector públic, privat i el tercer sector i els recursos existents a la zona. Com afecta l’aplicació de la Llei de Dependència i les retallades que s’han dut a terme en matèria de polítiques socials i serveis.
  - Contemplar els molts reptes als quals s’enfronta la llei de discapacitat tot i ser un factor positiu.
 • Proposta d'intervenció sobre el procés d'envelliment realitzada per les estudiants del Grau de Treball Social.

Deontologia en Treball Social

 • Coordinadora: Elisa Abellán Hernández (elisa.abellan@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA)
 • Resum: Aquest projecte tracta d'una pràctica de treball grupal on els estudiants es relacionaran amb una associació per a persones amb discapacitat del territori amb la finalitat d'analitzar els seus problemes i deliberar èticament sobre un dilema ètic real esdevingut aplicant els coneixements teòrics adquirits en un cas amb TMS.

  És una experiència que els aproparà a la pràctica professional i a l'ètica aplicada similar a la dinàmica que es pot generar en un espai de reflexió ètica que les entitats poden organitzar. El resultat de l'anàlisi reflexiu ètic serà traslladat per part dels alumnes a l'entitat en una devolutiva a l'aula.

Treball Social en Salut Mental

 • Coordinadora: Elisa Abellán Hernández (elisa.abellan@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA), Fundació Pere Mata
 • Resum: La implementació d'aquesta metodologia a l'assignatura d'intervenció del Treball Social en Salut Mental permetrà apropar-se al treball social comunitari mitjançant l'entitat APRODISCA que ofereix un servei d'atenció directa al col·lectiu de persones adultes amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental.

  L'estudiant podrà realitzar una funció de coneixement proper de l'àmbit des de la realitat actual d'aquest col·lectiu i de la conjuntura actual que resulta determinant i molt interessant i possible gràcies a l'APS
  podrà prendre consciència dels valors necessaris en el desenvolupament professional en l'àmbit de la salut mental així com dels valors intrínsecs a la mateixa entitat.

  L'APS consistirà com a servei a la comunitat en una acció de sensibilització dirigida a lluitar contra l'estigma i sensibilitzar a la societat de la necessitat de no excloure a aquestes persones per l'existència d'idees preconcebudes i prejudicis envers el seu funcionament i capacitats a l'àmbit laboral.

Espais d'Intervenció en violència de gènere

 • Professora: Eva Zafra Aparici (eva.zafra@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Creu Roja-Tarragona
 • Resum: L'experiència consta de dos projectes:

Projecte 1: "Acolliment, atenció i assessorament per a dones en situació de precarietat".
L'estudiantat participarà d'un projecte que pretén articular una resposta integral que permeti atendre diferents situacions de vulnerabilitat social, fonamentalment per violència de gènere, mitjançant: a) dispositius d'acollida i de protecció en allotjaments específics (cases d'emergència, cases d'acollida i pisos per a dones amb dificultats socials); b) informació, orientació i enfortiment de les capacitats per a dones víctimes de violència i/o dones que pateixin altres situacions de vulnerabilitat social (prostitució, víctimes de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, etc.); c) sensibilització de la població sobre aspectes relacionats amb la desigualtat i la violència de gènere.

Projecte 2: "Bon tracte a persones de la tercera edat: promoció del tracte adequat i protecció davant el maltractament".

L'estudiantat s'incorporarà al projecte, que pretén millorar la protecció de les persones grans davant una possible situació de maltractament i la seva capacitat d'afrontament, mitjançant dues línies d'intervenció dirigides a dos perfils diferenciats: a) informació, millora de les competències i dotació de recursos per a aquelles persones grans que, per la seva especial vulnerabilitat, no tenen recursos (humans o materials) ni eines personals suficients per poder fer front per si soles a una possible situació de maltractament; b) atenció a persones grans que podrien estar patint o que han patit situacions de maltractament, a les quals es dona suport perquè puguin superar aquesta situació i les seves conseqüències.

Clínica Social i Supervisió

 • Coordinadora: Carmina Puig Cruells (carmina.puig@urv.cat)
 • Destinataris del servei:
  • Curs 2011-12: Servei d'atenció comunitària Centre Cívic Campclar, Serveis d'atenció a la Infància EAIA Ajuntament de Tarragona.
  • Curs 2012-13: Ajuntament de Reus, Ajuntament de Valls.
  • Curs 2013-14: Ajuntament de Reus, Ajuntament de Valls.
  • Curs 2014-15: Associació Educativa Itaca, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic.
  • Curs 2015-16: Associació Educativa Itaca, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic.
  • Curs 2016-17: Associació Educativa Itaca, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, Ajuntament de Reus, Institut Pere Mata.
  • Curs 2017-18: Ajuntament de Reus, Institut Pere Mata.
 • Resum: Aquesta assignatura permet a l'estudiantat participar i autoorganitzar-se en la resolució de problemes reals de la societat mitjançant un servei que l' aproxima al sentit social de la titulació. És un tipus d'experiència de consultoria-intercanvi (exchange-consult) en què la comunicació flueix entre grups de la comunitat i genera retroalimentació. Els professionals comparteixen casos reals amb un seguit de preguntes que han de ser estudiades i desenvolupades, i que han de generar respostes per part de l'estudiantat. Aquest ha de proposar alternatives mitjançant diferents metodologies plantejades pels docents, amb l'objectiu d'establir intervencions a tres situacions o casos presentats, i ha d'elaborar un diari de camp que donarà comptes de tot el seu treball i experiència en APS. Les aportacions de l'estudiantat són transferides a les accions professionals, la qual cosa els ajuda a millorar la pràctica i aporta una dosi de creativitat i noves eines per dissenyar plans d'intervenció adequats a les necessitats plantejades.
 • Vídeo:

Pràcticum d'intervenció

 • Coordinadora: Ramona Torrens Bonet (ramona.torrens@urv.cat)
 • Destinatari del Servei: Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona
 • Resum: La proposta del treball va sorgir en la segona edició del Mercat de Projectes Socials realitzat a Tarragona. Aquest projecte tenia com a objectiu la creació i dinamització dels Grups d'Ajuda Mútua (GAM) sinèrgics en el marc de la Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona. S'ha proposat crear dos GAMS: un d'acollida i un transversal, per tal d'acollir cuidadors amb familiars que presenten diferents tipologies d'afectacions que els fa dependents. L'estudiant s'ha integrat en els grups de treball de la xarxa vinculats als GAM i al grup que dinamitza l'acció del voluntariat. En el desenvolupament de l'activitat APS l'estudiant ha elaborat la planificació de l'acció, la difusió, la dinamització dels grups i els suports a través del grup de voluntariat i l'avaluació del desenvolupament de l'acció. L'objectiu final és que els grups puguin funcionar de forma autònoma i continuada en el temps. Aquesta experiència d'APS ha estat realitzada de forma complementària entre una estudiant del grau de Treball Social i una estudiant del grau de Psicologia, i els resultats han permès el disseny de creació d'un projecte de Grups d'Ajuda Mútua per a familiars cuidadors de forma transversal integrant els socis de diferents entitats i afectacions. A més, s'ha desenvolupat una acció pilot amb d'un Grup d'Ajuda Mútua i se n'ha dut a terme l'avaluació.

Treball Fi de Grau - Actualització del mapa de recursos de l'Observatori Social de Tarragona

 • Coordinadora: Ramona Torrens Bonet (ramona.torrens@urv.cat)
 • Destinatari del Servei: Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de Tarragona
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona i es va desenvolupar el curs 2015-16. L'experiència es va basar en la col·laboració per a la coneixença de les entitats i dels recursos socials del territori en relació amb les tasques d'actualització del mapa de recursos de l'Observatori Social de la ciutat. El projecte va permetre a l'estudiantat descobrir el món de les entitats i dels recursos socials que treballen en la ciutat, promoure el compromís actiu amb la comunitat, i estrènyer la relació amb professionals i recursos del món de la integració social, així com practicar habilitats comunicatives i socials. En l'activitat APS, tres estudiants van treballat el mapa de recursos de Tarragona en tres àmbits - dona (violència), infància (àmbit socioeducatiu) i àmbit sociosanitari- a través de la realització d'un total de 20 entrevistes a les diferents entitats del Tercer Sector Social del territori que realitzen intervencions en aquests àmbits. L'actualització del mapa de recursos va permetre disposar d'una base amb els recursos que treballen per la inclusió i la cohesió socials a la ciutat de Tarragona, amb el pretext d'enfortir la xarxa i el treball transversal entre els diversos agents i recursos de la ciutat. L'aportació de l'estudiantat a l'entitat forma part d'un projecte global que té l'Observatori Social de l'Ajuntament de Tarragona i, per tant, el seu treball contribueix a nodrir aquest projecte.
 • Podeu consultar el pòster de l’experiència a la Revista de Treball Social de Catalunya (núm 209, pàg. 145). 

Treball Fi de Grau - Creació i disseny de Grups d'Ajuda Mútua de famílies cuidadores

 • Coordinadora: Ramona Torrens Bonet (ramona.torrens@urv.cat)
 • Destinatari del Servei: Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona
 • Resum: La proposta del treball va sorgir en la segona edició del Mercat de Projectes Socials realitzat a Tarragona i es va formalitzar al curs 2015-16. Aquest projecte tenia com a objectiu la creació i dinamització dels Grups d'Ajuda Mútua (GAM) sinèrgics en el marc de la Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona. Es va proposar crear dos GAMS: un d'acollida i un transversal, per tal d'acollir cuidadors amb familiars que presenten diferents tipologies d'afectacions que els fa dependents. L'estudiant s'ha integrat en els grups de treball de la xarxa vinculats als GAM i al grup que dinamitza l'acció del voluntariat. En el desenvolupament de l'activitat APS l'estudiant ha elaborat la planificació de l'acció, la difusió, la dinamització dels grups i els suports a través del grup de voluntariat i l'avaluació del desenvolupament de l'acció. L'objectiu final va ser que els grups poguessin funcionar de forma autònoma i continuada en el temps. Aquesta experiència d'APS ha estat realitzada de forma complementària entre una estudiant del grau de Treball Social i una estudiant del grau de Psicologia, i els resultats han permès el disseny de creació d'un projecte de Grups d'Ajuda Mútua per a familiars cuidadors de forma transversal integrant els socis de diferents entitats i afectacions. A més, s'ha desenvolupat una acció pilot amb d'un Grup d'Ajuda Mútua i se n'ha dut a terme l'avaluació.

Treball Fi de Grau - Anàlisi de noves possibilitats d'oci per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Professora: Maria Victòria Forns (mariavictoria.forns@urv.cat)
 • Destinatari del Servei: Fundació La Tutela
 • Resum: L'objectiu d’aquest projecte desenvolupat al 2016-17 va ser conèixer la necessitat de desenvolupar activitats d'oci per a les persones amb discapacitat de les quals la Fundació La Tutela de Reus té la guarda o la tutela. L'estudi es va dividir en quatre fases: conèixer les necessitats i expectatives d'oci d'aquesta població, mapejar l'oferta d'oci de la ciutat de Reus, comparar les expectatives, l'oferta i les possibilitats i elaborar un article científic amb la sistematització de l'experiència.