saltar al contingut principal
Cercar
URV

Què és l'Aprenentatge Servei?


Definició de l’APS

                                                                                                                                        L'Aprenentatge Servei (en endavant, APS) és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, de manera que es converteix en un instrument de formació integral de l'estudiantat.                      El seu objectiu principal és la formació de professionals socialment responsables, ja que, juntament amb l'aprenentatge de continguts, competències i habilitats pròpies de cada titulació, es desenvolupa el compromís cívic i social a partir de la pràctica reflexiva.                                                       Es tracta d'una proposta que té un gran impacte en la docència, en tant que permet a l’estudiantat universitari desenvolupar la seva implicació social amb el territori, al mateix temps que duen a terme els seus estudis universitaris.


Document Marc

El Document Marc sobre Aprenentatge Servei es va aprovar per Consell de Govern el 23 de febrer del 2012.                                                                                   El 26 de febrer del 2015, es va aprovar per Consell de Govern l'actualització del Pla d'Actuació per al període 2015-2017.


Xarxa APS – URV

La xarxa docent constituïda en el marc de la convocatòria 2010-2011 d'ajuts a la innovació docent de l'ICE de la URV, juntament amb el Vicerectorat de Docència i EEES, ha treballat en el Programa d’APS a la URV.                                                                                                                                                          En l'actualitat, el responsable del Programa d'Aprenentatge Servei de la URV és el Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   El caràcter interdisciplinari dels membres del grup de treball, la seva experiència prèvia en APS i, en molts casos, també l’experiència en càrrecs de gestió dins la universitat, és un dels punts forts del procés seguit a la URV per a la institucionalització de l’APS. La Xarxa té com a objectius:

 • Promoure l'APS i la recerca basada en la comunitat com a estratègia d'aprenentatge compromesa socialment amb el territori i amb la comunitat internacional.
 • Donar a conèixer i consolidar les iniciatives existents a la Universitat Rovira i Virgili.
 • Consolidar les col·laboracions existents entre el professorat de diverses titulacions i crear-ne de noves.
 • Fer difusió dels resultats assolits i el seu impacte social.

Els membres actuals de la Xarxa APS els pots trobar a l'apartat Qui som?


L'Aprenentatge Servei en l'àmbit universitari

En l'àmbit internacional

 • Campus Compact (USA) Campus Compact és una coalició nacional de més de 1.100 presidents d’escoles i universitats -els quals representen uns 6 milions d'estudiants compromesos amb la realització dels fins cívics i socials de l'Educació Superior. Promou el servei públic comunitari que desenvolupa la competència ètica i de responsabilitat social com a ciutadà/ana de l'estudiantat; ajuda els campus a consolidar vincles efectius amb la comunitat i proveeix de recursos i capacitació per assolir les aspiracions del professorat d'integrar l'aprenentatge basat en la comunitat i la societat en el currículum.
 • National Service-Learning Clearinghouse (USA) Dóna suport a la comunitat APS en educació superior, a les llars d'infants, educació primària i secundària, organitzacions basades en la comunitat i tots aquells altres interessats en estrènyer vincles entre les escoles i les comunitats mitjançant l'APS.
 • Canadian Alliance for Community Service-Learning: Dóna suport, forma i crea xarxes per assegurar la implantació efectiva de l'APS al Canadà. La seva finalitat és que els estudiants, els educadors i les comunitats aprenguin i treballin conjuntament per enfortir els individus i la societat.
 • The Talloires Network: Xarxa internacional per a la promoció de les responsabilitats cíviques socials i les funcions cíviques de l’educació superior que agrupa més de 300 universitats de 77 països del món i de la qual la Universitat Rovira i Virgili en forma part des del mes de gener del 2013. El fet de pertànyer a aquesta xarxa ofereix possibilitats de col·laboració i d’intercanvi de bones pràctiques amb altres institucions d’educació superior socialment compromeses, permetent el desenvolupament i creixement constant del Programa.

En l'àmbit de l'estat espanyol

 • Red Española de Aprendizaje Servicio: Creada el 2010 com a espai de col·laboració entre institucions educatives, organitzacions d'acció social i professionals que en diferents àmbits i Comunitats Autònomes impulsen des de fa anys l'APS.
 • Red ApS(U): La Red ApS(U) és una iniciativa interuniversitària, impulsada per l'ICE de la Universitat de Barcelona l’any 2010 i que, avui dia, engega a universitats de tot l’estat espanyol i celebra una trobada anual sobre l’intercanvi d’experiències d’APS universitari. 

En l'àmbit català

 • Centre Promotor d'Aprenentatge Servei: El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei és un espai generador d'iniciatives i confluència d'accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d'APS a tots els nivells educatius.
 • Xarxa ApS(U)Cat: Al juliol del 2015 es va constituir la Xarxa APS de les Universitats Catalanes ApS(U)Cat, amb l'objectiu de compartir estratègies envers el desplegament d'aquesta metodologia a dintre dels sistemes universitaris catalans. El 6 de juliol del 2016 es va celebrar la 1a Trobada d'Aprenentatge Servei de les Universitats Catalanes al Campus Bellaterra de Barcelona i el 10 de juliol de 2017 es celebrarà la 2a Trobada a la Universitat Rovira i Virgili.