saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau d'Educació Primària


Societat, família i educació

 • Coordinador: Josep Holgado (josep.holgado@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escoles de la ciutat de Tortosa
 • Resum: El projecte Tàndem és un projecte socioeducatiu que es desenvolupa a la ciutat de Tortosa i que té com a finalitat primera, afavorir la integració social i cultural i lingüística i el desenvolupament personal i formatiu d'aquell alumnat de les escoles de Tortosa que presentin dificultats en aquest procés d'integració. Per tal de dur-lo a terme, el projecte Tàndem posa en relació a diferents agents educatius i socials de la ciutat amb la voluntat i construir conjuntament un acompanyament integral d'aquest alumnat. El projecte s'anomena Tàndem perquè el nucli d'intervenció (2+2) el formen per una banda, parelles de mentors (alumnat dels Graus d'Educació Infantil i Primària de la URV del Campus Terres de l'Ebre i del CFGS d'Integració Social i de l'INS de l'Ebre) i per l'altra, parelles d'alumnes de les escoles de la ciutat de Tortosa.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
 • Més informació: http://pedagogia.fcep.urv.cat/tandem/
 • Vídeo:

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Campus Sescelades) 

 • Coordinadora: Gisela Ferré (gisela.ferre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escola Pública de Bonavista
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV realitza unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Campus Terres de l'Ebre)

 • Coordinadora: Mª Àngels Piquet Vilanova (angelspiquet@gmail.com)
 • Destinatari del servei: Ajuntament de Tortosa – Espai Obert d’Aprenentatge
 • Resum: Aquest projecte busca donar a conèixer entitats fora de l’àmbit purament escolar que atenen a famílies amb diversitat social, ètnica i cultural i els ofereixen propostes d’intervenció educativa. L’estudiant col·labora en els Tallers de Família, formen part del programa municipal d’acció socioeducativa que sorgeix de la realitat social a la ciutat de Tortosa. Aquests tallers van dirigits directament a les mares amb l’objectiu de millorar el grau d'autonomia i recursos per a desenvolupar l’acompanyament que necessita el seu fill o filla en l’àmbit escolar. L’estudiant acompanya i participa en els tallers dirigits a mares amb un nivell baix/mig de llengua catalana, entenent que per a les famílies nouvingudes una de les dificultats més importants en l’àmbit escolar és la comunicació amb l’escola. L’estudiantat dòna suport a la persona dinamitzadora, participant en el disseny i la planificació dels tallers, preparant dinàmiques i materials i dinamitzant algunes activitats. 

Ensenyament i aprenentatge de les llengües I

 • Professora: Francesca Segarra (francisca.segarra@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escola Camp Clar, Escola Sant Pere i Sant Pau, Escola Rubió i Ors, Fundació Jaume Bofill, 
 • Resum: Aquesta experiència d'APS s'emmarca a la part pràctica de l'assignatura i es realitza en col·laboració amb el Programa LECXIT. L'objectiu és establir un lligam entre el servei a la comunitat i la formació acadèmica. El Programa LEXCIT té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels nens/es a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. Es fa servir una metodologia lúdica i amena gràcies a la col·laboració d'adults que modelen i acompanyen en les activitats proposades i a la implicació de l'entorn dels nens i nenes participants.
 • Més informació: http://www.lectura.cat/

Ensenyament i Aprenentatge de l'Educació Musical, Visual i Plàstica

 • Professora: Míriam Segura Meix (miriam.segura@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Curs 2015-16: Escola Les Eres de Rasquera, Curs 2016-17: Escola de Godall
 • Resum: L'escola Les Eres de Rasquera manté una cooperativa productiva que forma part del programa educatiu "Emprendre en la nostra escola" (EME), dirigit a alumnat d'educació infantil i primària. Aquests infants, durant el curs escolar, formen i gestionen una cooperativa en la qual fabriquen productes que venen una vegada a l'any, a la fira del poble. En aquesta assignatura, per tant, es pretén que els alumnes s'impliquin, participin i col·laborin en les tasques previstes per tirar endavant el projecte. L'estudiantat té l'oportunitat de fer de mestre i d'interactuar amb altres agents educatius, de manera que adquireix competències tant personals com docents i utilitza noves metodologies de treball a l'aula. El procés de treball conjunt entre URV i les escoles ha permès enfocar un mateix objectiu (crear i mantenir una cooperativa escolar) des de dos punts de vista diferents i donar una nova dimensió i potencialitat al projecte iniciat per l'escola.
 • Pots escoltar l'experiència a Ràdio Tortosa
 • Pots consultar una notícia sobre l'experiència a la revista Revista Guix

Ensenyament i Aprenentatge de les Matemàtiques I

 • Professora: Míriam Segura Meix (miriam.segura@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Curs 2015-16: Escola Les Eres de Rasquera, Curs 2016-17: Escola de Godall
 • Resum: L'escola Les Eres de Rasquera manté una cooperativa productiva que forma part del programa educatiu "Emprendre en la nostra escola" (EME), dirigit a alumnat d'educació infantil i primària. Aquests infants, durant el curs escolar, formen i gestionen una cooperativa en la qual fabriquen productes que venen una vegada a l'any, a la fira del poble. En aquesta assignatura, per tant, es pretén que els alumnes s'impliquin, participin i col·laborin en les tasques previstes per tirar endavant el projecte. L'estudiantat té l'oportunitat de fer de mestre i d'interactuar amb altres agents educatius, de manera que adquireix competències tant personals com docents i utilitza noves metodologies de treball a l'aula. El procés de treball conjunt entre URV i les escoles ha permès enfocar un mateix objectiu (crear i mantenir una cooperativa escolar) des de dos punts de vista diferents i donar una nova dimensió i potencialitat al projecte iniciat per l'escola.
 • Pots escoltar l'experiència a Ràdio Tortosa
 • Podeu consultar una notícia sobre l'experiència a la revista Revista Guix

Ensenyament i aprenentatge de les llengües II - Comuni.ca't

 • Professora: Marta Tena (marta.tena@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Departament d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, Centre d'Educació Infantil i Primària l'Assumpció de Deltebre, Centre d'Educació Infantil i Primària Remolins, Escola Ferreries, Escola Jaume I, Escola Sant Àngel de Camarles, Escola Soriano Montagut
 • Resum: L'estudiantat posa en pràctica els coneixements sobre l'ensenyament i aprenentatge de la comprensió lectora i l'expressió escrita adquirits durant el primer quadrimestre de 3r curs per tal d'ajudar els infants d'educació infantil amb l'adquisició de la lectoescriptura i els alumnes de primària amb l'adquisició de les competències en aquestes dues habilitats lingüístiques.

Ensenyament i aprenentatge de l’Educació Física II

 • Professora: Miriam Segura Meix (miriam.segura@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Unió Esportiva Rapitenca
 • Resum: La UE Rapitenca vol crear vincles entre el club i les escoles de la localitat per tal de poder donar continuïtat i integrar els continguts que en elles s'imparteixen dins del món del futbol base en les seves diferents etapes. 
  Creiem que la presència de futurs professionals de la docència, acompanyats pels coordinadors esportius del club, en les activitats conjuntes amb els col·legis, serà una oportunitat molt positiva per a totes les parts, i que permetrà sincronitzar diferents ambients formatius dels/ les  nostres esportistes, que en l'actualitat es presenten com a espais massa diferenciats. 

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació El Sueño de la Campana
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació El Sueño de la Campana de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat i desenvolupat des del 2012-13 fins a l’actualitat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau d’Educació Infantil que s’incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio
   

Treball Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Fundació El Sueño de la Campana
 • Resum: L'estudiantat que hagi realitzat les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat ha pogut desenvolupar des del curs 2012-13 fins a l’actualitat en el mateix el seu Treball Fi de Grau.

Treball Fi de Grau – Contes infantils per sensibilitzar sobre l’autisme a les escoles

 • Coordinadora: Maria Cinta Guadalupe Forcadell (cinta.forcadell@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació d’Autisme Terres de l’Ebre (ATEATE)
 • Resum: Des de l’associació es realitzen activitats de sensibilització a les escoles sobre els transtorns d’espectre autista. El curs 2017-18 es va voler desenvolupar aquest treball donat que es necessitava comptar amb material didàctic específic per tal de treballar aquesta temàtica. És per això que aquest treball es va centrar en la creació de contes infantils per a sensibilitzar en edats primerenques sobre el transtorn de l'espectre autista dins de contextos de diversitat i dirigits cap a la igualtat. 

Coneixement i ús de la llengua estrangera II

 • Professor: Edward Lockhart (edwardalvar.lockhart@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Biblioteques públiques del Camp de Tarragona
 • Resum: En aquesta assignatura l'estudiantat prepara una sessió d'una hora de contacontes en anglès que es porta a terme a una biblioteca pública de la província. D'aquesta manera, els nens i nenes de la província poden tenir un contacte més directe amb la biblioteca de la seva zona, s'estén l'ús de l'anglès fora del context escolar i es fa que la tasca de l'estudiantat sigui molt més real i, per tant, significativa. Per descomptat, els contes treballats en aquestes sessions tenen un fons ètic i moral amb un currículum ocult que transmet valors importants per a aquests nens i nenes.

Agrupacions musicals

 • Professora: Margarita Celma Tafalla (margarita.celma@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre de Professors i Recursos del Baix Ebre
 • Resum: La Trobada de corals escolars aglutina molts centres educatius de les Terres de l'Ebre. L'estudiantat de Grau de Primària de la URV-CTE pot conèixer el projecte educatiu, participar-hi i ajudar al seu desenvolupament dissenyant i preparant activitats didàctiques de suport al procés i col·laborant en l'execució. L'existència d'una necessitat social i cultural de difusió de la tradició musical ha possibilitat la continuïtat del projecte. Les conclusions aportades per l'estudiantat serveixen a les entitats a realitzar propostes de millora.

Audició: les històries de la música

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Dansa: la música en moviment

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Llenguatge musical

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.

Pràctica instrumental, creativitat i improvisació

 • Coordinadora: Joan Francesc Vidal Arasa
 • Destinatari del servei: Escola d'Educació Infantil Mare Natura
 • Resum: En el marc de 4 assignatures de la Menció de Música del Grau d'Educació Infantil i el Grau d'Educació Primària, l'estudiantat aprendrà com programar sessions de música d'acord amb les propostes de la Music Learning Theory (Gordon: 2007). Realitzaran pràctiques en una llar d'infants i redactaran un informe del progrés individual dels nens/es per a les famílies. Finalment duran a terme autònomament una sessió de música en família.