saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Pedagogia


Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat 

 • Coordinadora: Gisela Ferré (gisela.ferre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escola Pública de Bonavista
 • Resum: En el marc de l'assignatura Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat, que comparteix l'estudiantat de primer curs de quatre titulacions diferents de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia), es treballa la integració a l'aula de l'alumnat de 1r i 2n de primària de l'Escola Bonavista, un centre de màxima complexitat de grup C. L'estudiantat de la URV realitza unes sessions d'observació de la interacció entre iguals dels infants a l'aula i elabora una proposta d'integració tenint en compte les característiques evolutives. Les sessions d'observació es realitzen en petits grups durant el mes de novembre i al mes de febrer es fa el retorn de les aportacions a l'escola.

Investigació i avaluació en educació

 • Coordinadora: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Planificació i organització de la intervenció educativa

 • Coordinadora: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Política i gestió educativa

 • Coordinadora: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Projecció professional

 • Coordinadora: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Psicologia de l'adolescència, maduresa i tercera edat

 • Coordinadora: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Atenció a la diversitat

 • Coordinadora: M. Concepció Torres Sabaté (responsable.peps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, Centre Cívic Sant Salvador, CRAE Fundació Casa Sant Josep, Creu Roja Tarragona, Fundació Topromi, Servei de Drogodependència de l'Ajuntament de Tarragona, Servei de Drogodependència de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, Equips bàsics de serveis socials de Reus. / Escola d'adults Josepa Massanès, Unitat d'Escolarització Compartida del Vendrell, Associació d'Artistes de la Part Alta - Tallers 03.
 • Resum: Aquesta experiència consisteix en un treball interdisciplinari que realitza, per grups, l'estudiantat de 2n dels graus de Pedagogia i d'Educació Social, i que engloba totes les assignatures del curs. Aquest treball es presenta en forma de projecte que ha de respondre a alguna necessitat que té l'entitat en la qual es desenvolupa. Els estudiants poden concretar tres entrevistes amb els responsables de les entitats per contextualitzar i detectar les necessitats, de manera que tinguin la informació necessària per a dissenyar el projecte. Per l'elaboració del projecte han de tenir en compte l'atenció a la diversitat, les metodologies d'investigació, la planificació de tot el projecte, el marc legal de l'entitat i del projecte i els aspectes psicològics dels usuaris a qui va dirigit, i finalment han de tenir cura de la presentació oral del projecte, per treballar les competències de comunicació. Es valoren també les competències específiques de cada una de les assignatures així com algunes de transversals, com ara l'ús de les TIC i la utilització de la llengua, ja que comporta una defensa del projecte davant un tribunal. Alguns projectes que l'estudiantat ha elaborat giren entorn de l'educació d'adults, els trastorns de salut mental, la sensibilització cap a la tercera edat, l'educació ambiental per a persones amb discapacitat visual, l'autoestima en persones amb VHS/SIDA, la creació d'una aula multisensorial per a persones amb Alzheimer, etc.

Assessorament i orientació educativa

 • Professora: Pilar Iranzo Garcia (pilar.iranzo@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escola Bonavista i Associació Quilòmetre Zero
 • Resum: Aquesta experiència d'APS s'emmarca al Projecte Russinyol, que desenvolupa l'Associació amb l'Escola Bonavista. Cinc estudiants de l'assignatura "Assessorament i orientació educativa" faran de mentors a cinc nois/es de 5è de Primària de l'Escola Bonavista, seleccionats pels responsables del Projecte Russinyol.
  A la part de l'assignatura dedicada a l'orientació, se centraran pròpiament en el mentoratge; a la part d'assessorament, analitzaran la tasca de l'equip educatiu de l'escola i/o a les famílies per a augmentar l'impacte educatiu de l'experiència.

Desenvolupament professional i personal en pedagogia

 • Professora: Carmen Negrillo (carme.negrillo@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escola Torroja i Miret
 • Resum: A través de la realització d’un petit programa d’activitats adreçades a infants d'educació infantil i primària, conduïdes per part dels estudiants d’aquesta assignatura s’ofereix un servei per enriquir l'educació integral oferida a l'escola i contextualitzada en el seu Projecte Educatiu. Aquestes accions es prioritzen en infants amb necessitats educatives específiques, socials i  d'aprenentatge. Al mateix temps, l'estudiantat pot experimentar un coneixement proper d’un entorn laboral d’intervenció socioeducativa i practicar la responsabilitat social com a professionals. L'escola Torroja i Miret compta amb un Projecte Educatiu que desenvolupa diferents accions per potenciar una educació integral en la qual es treballen valors com la inclusió social, la cohesió, la interculturalitat, la salut, el civisme, la convivència positiva, la tolerància o la solidaritat. Les activitats d'aprenentatge servei consisteixen en el desenvolupament d'accions com:

  - Foment d'activitats del gust per la lectura a través de "padrins de lectura".
  - Realització d’activitats lúdiques a través de la dinamització de jocs cooperatius a l'hora de l'esbarjo.
  - Realització d’activitats d’educació socioemocional.
  - Disseny, realització i anàlisi d'activitats d'escola de pares i mares.
  - Altres seguint les accions per potenciar els valors establerts al PEC de l'escola.

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: "Fundación El Sueño de la Campana”
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació “El Sueño de la Campana” de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau de Pedagogia que es va incorporar a les Pràctiques el curs 2015-16 va realitzar tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació El Sueño de la Campana.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Recursos TIC i Educació Inclusiva

 • Coordinador: José Luis Lázaro Cantabrana (joseluis.lazaro@urv.cat)
 • Destinataris del servei: Escola L'Arrabassada, Escola Torreforta i Escola Mossèn Ramon Bergadà
 • Resum: El projecte té com a finalitat general millorar la formació pràctica inicial dels docents mitjançant una estratègia de col·laboració entre la universitat i els centres educatius. Per una banda, els contextos dels centres educatius s'utilitzen com a escenaris reals de formació i recerca i per l'altra, des de la universitat, es col·labora amb aquests en la creació de recursos materials didàctics, innovadors i ajustats a les seves necessitats. D'acord amb els darrers informes governamentals i amb la literatura científica, la millora de la qualitat de la formació dels futurs mestres implica, oferir una formació més orientada a la pràctica. Conjugar en aquest procés teoria i pràctica en contextos reals de treball esdevé l'element clau per a formar docents que puguin desenvolupar les seves competències professionals. En concret, ens centrem en el desenvolupament de la competència digital, que és una competència transversal del currículum dels futurs docents que cal incloure en el treball de diverses matèries del grau. Alhora, es tracta d'una necessitat creixent en la formació del professorat que està als centres educatius i a la qual cal donar una resposta institucional.

        Aquesta experiència es desenvolupa conjuntament amb la doble titulació de Grau d'Educació Infantil i Educació Primària. 

Treball Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinadora: Paloma Vicens (paloma.vicens@urv.cat)
 • Destinatari del servei: "Fundación El Sueño de la Campana”
 • Resum: L'estudiantat que va realitzar les Pràctiques Externes amb el marc anteriorment explicat el curs 2015-16 va poder desenvolupar en el mateix el seu Treball Fi de Grau amb la mateixa Fundació.

Treball Fi de Grau - Les altes capacitats intel·lectuals a les escoles

 • Professora: Marta Camarero Figuerola (marta.camarero@urv.cat)
 • Destinatari del servei: FANJAC Tarragona
 • Resum: Aquest projecte, presentat per l'entitat al II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona; analitzarà el que es fa a les escoles en matèria de detecció d'altes capacitats (AACC). El curs 2015-16 l'estudiant va analitzar els protocols d'actuació del Departament d'Ensenyament i va fer treball de camp tant a les escoles (professorat i direcció), com amb les famílies de l'entitat. Es va realitzar una proposta que incloia eines de detecció amb un component de sensibilització sobre la situació especial d'aquests infants a les escoles; a més d'incloure exemples de bones pràctiques en la detecció i tractament dels casos d'infants amb altes capacitats.

Treball Fi de Grau - Mentoria social i inclusiva

 • Professora: Marta Camarero Figuerola (marta.camarero@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Quilòmetre Zero
 • Resum: En aquest projecte, que també va ser part de l'oferta del II Mercat de Projectes Socials i realitzat el curs 2015-16, l'estudiant analitzà els projectes sobre Mentoria social inclusiva de l'àmbit català, establint criteris comuns entre ells per tal de realitzar un recull d'eines i estratègies d'èxit amb aplicació a la comarca de Tarragona. Per complementar aquesta informació, s'entrevistà amb la Coordinadora de Mentoria Social de Catalunya amb la finalitat de conèixer la visió dels experts en la temàtica.

Treball Fi de Grau - Creació de material didàctic per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Professor: Xavier Ferré Trill (xavier.ferre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Down Tarragona
 • Resum: Aquest projecte també es va presentar al II Mercat de Projectes Socials de la URV i buscaba donar resposta a les necessitats reals que tenia l'Associació Down Tarragona, per tal d'ampliar l'abordatge de diversos graus de discapacitats intel·lectuals mitjançant material didàctic. El curs 2015-16 l'estudiant es va centrar en les característiques de les persones amb síndrome de Down, quines adaptacions necessitaven aquestes per a poder aconseguir un aprenentatge inclusiu que contemples les necessitats intrínseques de cada individu, així com la funció del context associatiu en l'àmbit inclusiu de la discapacitat. Es va realitzar una proposta per tal de poder arribar a crear un material propi i adaptat a les necessitats del context.

Treball Fi de Grau -  Disseny de materials d'acollida per a naixements amb síndrome de Down

 • Professor: Xavier Ferré Trill (xavier.ferre@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Down Tarragona
 • Resum: Aquest projecte es va presentar al II Mercat de Projectes Socials de la URV celebrat a Tarragona i es va desenvolupar el curs 2015-16. L'objectiu va ser crear material informatiu a fi de donar suport a professionals sanitaris i familiars amb nadons afectats per la síndrome de Down. Es tractava de consegir referents de suport a fi de tenir informació suficient davant la constatació del diagnòstic esmentat. Aquesta aportació correspon a una identificació d'una necessitat als centres sanitaris.

Treball Fi de Grau - Disseny d'un Instrument d'avaluació per projectes de mentoria social inclusiva

 • Professor: José Miguel Jiménez González (josemiguel.jimenez@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Quilòmetre Zero
 • Resum: Aquest treball desenvolupat el curs 2017-18 ha buscat desenvolupar un sistema d’avaluació d’impacte per a projectes de mentoria social. Partint del treball previ de l’Associació Quilòmetre Zero s’ha buscat crear un material extrapolable a altres entitats socials. El treball final ha donat com a resultat un rediseny del material i les tècniques amb les que es duien a terme les mentories anteriors, afavorint una recollida de dades més extensa i amb dades més significatives que permeten coneixer amb més detall l’impacte de les mentories. 

Treball Fi de Grau - Elaboració de material didàctic per tallers de tinença responsable d'animals de companyia a les escoles

 • Professora: Mª Dolores Varea Santiago (mariadolores.varea@urv.cat) 
 • Destinatari del servei: Fundació privada pels Animals de Companyia del Camp de Tarragona
 • Resum: Es pretén evitar futurs abandonaments d'animals i potenciar valors de responsabilitat, civisme i respecte envers els animals. També es valora com un fet important el fet de donar a conèixer l'activitat que es realitza en aquesta fundació.
   
  Concretament es van elaborar el curs 2017-18 materials i unitats didàctiques que incloguessin la visita al centre (dossier, presentacions de power point, prezi, vídeos...) amb activitats relacionades amb la tinença responsable d'animals de companyia, la problemàtica que genera l'abandonament, la situació actual de gosseres i el foment de l'adopció com a alternativa a la compra basant-se en la llei de protecció d'animals de Catalunya.