saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Nutrició Humana i Dietètica

Pràcticum Comunitari

 • Coordinadora: Victoria Arija (victoria.arija@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Disseny, programació i desenvolupament d'activitats de promoció de la salut aplicades a la població de Reus en diferents àmbits: escolar i casals. Els estudiants reflexionen sobre la necessitat de forma a la població en salut i per tant millorar la qualitat de vida en general (activitats entrenades a l'aula i portades a terme a diferents centres de Reus).
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Pràcticum Opcional

 • Coordinadora: Rosa Solà (rosa.sola@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles, casals, centres cívics, associacions i entitats de la ciutat de Reus
 • Resum: Els estudiants de 4t curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica i del Grau de Fisioteràpia van realitzar diverses activitats d'APS a més de 4.000 nens de les escoles i instituts de Reus durant el curs 2015-2016. La realització d'aquestes activitats fa que els estudiants de la URV aprenguin a transmetre consells de salut, reflexionin sobre la necessitat de formar a la població i, per tant, millorin la seva qualitat de vida en general. Tots els temes tractats es basen en la prevenció a edats prematures de diferents problemes de salut amb alta prevalença en la població adulta, com obesitat i lumbàlgies. Els objectius específics de les activitats inclouen conèixer alternatives saludables, la importància d'uns hàbits alimentaris saludables, quins aliments han de configurar un esmorzar saludable, o les postures correctes a l'hora de realitzar diferents activitats de la vida diària. Aquestes activitats és desenvolupen des del curs 2012-2013 en col·laboració amb l'Ajuntament de Reus i diverses escoles i centres cívics de la ciutat.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio

Treball de Fi de Grau - Promoció de la salut

 • Coordinadores: Victoria Arija (victoria.arija@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Després de realitzar l'assignatura: "Pràctiques Comunitàries" l'estudiant podia decidir al curs 2015-16 realitzar el Treball Fi de Grau en l'àmbit Promoció de la Salut-Aprenentatge Servei.
 • Coordinadora: Rosa Solà (rosa.sola@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Escoles i centres cívics de la ciutat de Reus
 • Resum: Després de realitzar l'assignatura: "Pràctiques Comunitàries" l'estudiant podia decidir al curs 2015-16 realitzar el Treball Fi de Grau en l'àmbit Promoció de la Salut-Aprenentatge Servei.

Treball de Fi de Grau - Treball sobre hàbits alimentaris

 • Coordinadora: Núria Aranda Pons (nuria.aranda@urv.cat)
 • Destinatari del servei: Associació Down de Tarragona
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials de la URV, celebrat al Campus Sescelades, Tarragona. El projecte va ser dut a terme per un grup de quatre estudiants en el marc del seu treball de fi de grau al curs 2015-16. Els alumnes han tingut l'oportunitat de col·laborar amb l'associació en l'objectiu de detectar i prevenir els problemes d'alimentació i les seves conseqüències com l'obesitat. S'han realitzat intervencions d'educació nutricional als usuaris de l'associació i s'elaborà material visual i tàctil per poder treballar els bons hàbits alimentaris. Durant la realització del projecte es va detectar una elevada prevalença de sobrepès i obesitat en el col·lectiu, a més d'una baixa qualitat de la dieta i una conducta sedentària. El programa d'educació nutricional adaptat al col·lectiu va millorar els coneixements sobre alimentació saludable, mesurats a través de l'avaluació de les diferents sessions. A més, el material elaborat i utilitzat en cada sessió roman al centre col·laborador, per tal que es pugui utilitzar quan els educadors, els quals també eren presents a les activitats, ho creguin convenient.

Treball Fi de Grau - Elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Coordinadora: Nuria Guillen Rey (nuria.guillen@urv.cat) 
 • Destinatari del servei: Fundació la Tutela
 • Resum: Es tracta d'un projecte interdisciplinari entre el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i el Grau d'Infermeria, desenvolupat en el marc dels Treball Fi de Grau al curs 2018-19. L'objectiu va ser l'elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual que es troben sota tutela pública i que es troben en una situació d'autonomia o que son susceptibles de ser-hi. L'estudiantat va fer un treball de camp conjunt d'entrevistes obertes i observacions amb dues persones usuàries de l'entitat amb l'objectiu de detectar què entenien per dieta saludable i hàbits saludables. Van elaborar una guia d'hàbits saludables pràctica i entenedora, dirigida a aquest col·lectiu específic amb la supervisió de les responsables de l'entitat. Per últim, van dissenyar i desenvolupar un taller per posar en pràctica els continguts del materials amb les persones usuàries de l'entitat susceptibles d'entrar en una situació d'autonomia.