saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi de dedicació d'estudiant a temps parcial / temps complet en estudis de màster

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE:
  • L’estudiant a temps parcial ha de matricular-se d’un mínim de 18 crèdits i d’un màxim de 48 crèdits.
  • L’estudiant a temps complet ha de matricular-se d’un mínim de 60 crèdits el curs en què inicia els estudis i d’entre 30 i 72 crèdits la resta de cursos.
 
Tràmits per sol·licitar-ho
Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb identificació prèvia.

On

A la secretaria de centre/campus on es fan els estudis.

Quan

Del 2 de maig al 30 d’octubre

Com

Presentant la documentació següent:

Sol·licitud adreçada al/a la cap de secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al degà/ana o director/a del centre

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Atès que la consideració d'estudiant a temps parcial en estudis de màster no requereix justificació, els estudiants tenen incorporada aquesta condició al seu expedient i en el moment en què es matriculin podran optar per mantenir-la o bé triar la consideració a temps complet. 

L'estudiant a temps complet ha de matricular-se d'un mínim de 60 crèdits el curs en què inicia els estudis i d'entre 30 i 72 crèdits la resta de cursos, excepte en el cas que li quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

L'estudiant a temps parcial ha de matricular-se cada curs acadèmic d’entre 18 i 48 crèdits, excepte en el cas que li quedi un nombre inferior de crèdits per finalitzar els estudis.

 
Resolució de la sol·licitud
Qui

El/la cap de secretaria

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud.

Com a màxim 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i la documentació completa, si s'escau.

Com

• Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

Observacions

La consideració d'estudiant a temps parcial/complet es manté durant els estudis, llevat que l'estudiant demani el canvi a temps complet/parcial.

En el cas que un estudiant matriculat a temps complet o a temps parcial presenti, dins el termini, una sol·licitud de canvi a temps parcial o a temps complet respectivament, el centre pot acceptar la petició i pot regularitzar-li la matrícula. Aquest tràmit comporta pagar la taxa de modificació de matrícula si han transcorregut més de 5 dies des què la va formalitzar.