saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

Màster universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera - 8a edició

Màster universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 21 15 24 60
TOTALS 21 15 24 60

PRIMER CURS: Assignatures obligatòries

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
20705101 Disseny de Producte i Procés 5
20705102 Ciència i Enginyeria de Materials 5
20705103 Nanociència i Nanotecnologia 5
20705104 Elaboració, Planificació i Gestió de Projectes d'Investigació i Desenvolupament 3
20705105 Seminaris Multidisciplinaris 3
20705301 Treball de Fi de Màster 24

ASSIGNATURES OPTATIVES

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
Camp Fonamental  
20705201 Química Macro i Supramolecular 4,5
20705202 Càlcul Numèric 3 No
20705203 Termodinámica Avançada i Simulació Molecular 6
20705204 Introducció a la Química Computacional 6
Camp Eines i Processos  
20705205 Nanosensors 3 No
20705206 Nanofabricació i Nanoprocessat 4,5
20705207 Processos en Sala Blanca 3
20705208 Introducció a les Tècniques de Caracterització 3
20705209 Disseny Experimental 3 No
20705210 Analítica de Dades 3 No
20705211 Eines per al Disseny i Producció Sostenible d'Aliments Estructurats 6 No
20705222 Fenòmens de Transports Avançats 6
20705223 Enginyeria de Reactors 6
20705224 Processos de Separació Avançats 6
Camp Materials  
20705212 Tecnologia de Membranes i Microcàpsules 3 No
20705213 Ciència i Tecnologia d'Aerosols 3 No
20705214 Superfícies i Nanoestructuració 3
20705215 Materials: Simetria i Propietats 3 No
20705216 Materials Polimèrics Nanoestructurats 4,5
20705217 Nanocatàlisi 4,5
Camp Biotecnologia  
20705218 Nanobiotecnologia 4,5
20705219 Bioquímica en la Nanoescala 3 No
20705220 Biofísica 3 No
20705221 Quimioinformàtica Aplicada a la Investigació en Nutrició 3 No
ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER DE NANOCIÈNCIA, MATERIALS I PROCESSOS: TECNOLOGIA QUÍMICA DE FRONTERA (2013)
Codi Assignatura Crèdits Codi Assignatura Crèdits
20635256 Nanotecnologia 5 20705103 Nanociència i Nanotecnologia 5
20635257 Física i Química Quàntiques 5 20705204 Introducció a la Química Computacional I 6
20635258 Química Macro i Supramolecular 5 20705201 Química Macro i Supramolecular 4,5
20635259 Bioquímica en la Nanoescala 5 20705219 Bioquímica en la Nanoescala 3
20635260 Nanobiotecnologia 5 20705218 Nanobiotecnologia  4,5
20635261 Nanofabricació i Nanoprocessat 5 20705206 Nanofabricació i Nanoprocessat 4,5
20635202 Física de l'Estat Sòlid 2,5 20705215 Materials: Simetria i Propietats  3
20635206 Processos en la Sala Blanca 2,5 20705207 Processos en Sala Blanca 3
20635207 Introducció a les Tècniques de Caracterització 2,5 20705208 Introducció a les Tècniques de Caracterització 3
20635208 Anàlisi de Superfícies 2,5 20705214 Superfícies i Nanoestructuració 3
20635212 Nanosensors 2,5 20705205 Nanosensors 3
20635214 Bioinformàtica 2,5 20705221 Quimioinformàtica Aplicada a la Investigació en Nutrició 3
20635216

20635250
Nanocatàlisi
o
Nanomaterials en Catàlisi
2,5

3
20705217 Nanocatàlisi 3
20635220

20635266
Modelització i Simulació
i
Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular
2,5

3
20705203 Termodinàmica Avançada i Simulació Molecular 6
20635224 Biofísica 2,5 20705220 Biofísica 3
20635262 Seminaris Multidisciplinaris 3 20705105 Seminaris Multidisciplinaris 3
20635263 Elaboració, Planificació i Gestió de Projectes d'Investigació i Desenvolupament 3 20705104 Elaboració, Planificació i Gestió de Projectes d'Investigació i Desenvolupament 3
20635264  Ciència i Tecnologia d'Aerosols 3 20705213 Ciència i Tecnologia d'Aerosols 3
20635265 Càlcul Numèric 3 20705202 Càlcul Numèric 3