saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera

Màster universitari en Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera - 9a edició

Admissió

El Màster s'adreça a estudiants titulats procedents de qualsevol de les branques experimentals, la salut i les tecnologies, amb una forta inclinació i motivació cap a la investigació.

Documentació específica obligatòria

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, aquest màster requereix que presentis el següent:

 • Carta de motivació adreçada a la coordinació acadèmica.
 • Acreditació del nivell d'anglès superior al mínim exigit (nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües o equivalent). En el cas que l'estudiant no pugui acreditar aquest nivell, es realitzarà una entrevista oral en la que es comprovarà el seu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral.

Opcionalment també pots presentar l’acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris o altres activitats de formació) i estades rellevants (d’un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa.

Criteris de selecció

 1. Idoneïtat del títol d’accés:  fins un màxim de 20 punts, d’acord amb el següent ordre: 
  a. Titulats de l’àmbit de les enginyeries, ciències naturals i ciències de la salut: fins a un màxim de 20 punts.
  b. Altres: 0 punts.
 2. Valoració de l’expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al Màster: fins a un màxim de 40 punts.
 3. Nivell d’anglès superior al mínim exigit (nivell B1 o equivalent). En el cas que l’estudiant no pugui acreditar aquest nivell, es realitzarà una entrevista oral en la que es comprovarà el seu nivell de lectura, escriptura i comprensió oral: fins a un màxim de 20 punts.
 4. Formació complementària (acreditada documentalment) relacionada amb el contingut del Màster: fins a un màxim de 10 punts.
 5. Estades rellevants (d’un mínim de 12 setmanes, acreditades documentalment) en llocs de parla anglesa: fins a un màxim de 10 punts.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat