saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica - 12a edició

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica

Pla d'estudis

CURS CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE MÀSTER CRÈDITS TOTALS
1r 33 27 - - 60
2n 12 - 6 12 30
TOTALS 45 27 6 12 90

PRIMER CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12805101 Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS 6
12805102 Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura 6
12805103 Iconografia i Produccions Artístiques 3
  Optatives 15
Segon quadriemstre
12805104 Arqueometria. Materials Transformats i no Transformats 3
12805105 Arqueologia d'Intervenció i Cartes de Risc 6
12805106 Fonts Textuals per a la Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia 6
12805107 Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic 3
  Optatives 12

SEGON CURS: assignatures obligatòries

 CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
Primer quadrimestre
12805108 Orientació Professional en Arqueologia i Deontologia 3
12805109 Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques 3
12805110 Anàlisi Tècnica de l'Arquitectura 3
12805111 Economia, Comerç i Materials 3
12805401 Pràctiques Externes 6
12805301 Treball de Fi de Màster 12

ASSIGNATURES OPTATIVES:

CODI ASSIGNATURA CRÈDITS OFERTA 2020-21
12805201 Mètodes i Tècniques en Excavació Arqueològica 6
12805202 Introducció a l'Arqueologia del Territori 3
12805203 Arqueologia de l'Arquitectura 3
12805204 Introducció a la Ceramologia 3
12805205 Arqueologia de les Ciutats Romanes 3 No
12805206 Arqueologia de la Mort 3
12805207 Arqueologia de la Guerra 3
12805208 Arqueologia de la Hidràulica 3 No
12805209 Religió i Mitologia del Món Clàssic 3
12805210 Arqueologia de la Colonització 3 No
12805211 Arqueologia Ibèrica 3
12805212 Arqueologia del Territori en el Mediterrani Antic 3 No
12805213 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana 3
12805214 Arqueologia de la Producció i Tecnologia Antiga 3 No
12805215 Arquitectura Grega i Romana 3 No
12805216 Institucions Jurídiques Romanes 3 No
12805217 Arqueologia de l'Orient Grecoromà  3
12805218 Difusió i Transferència del Coneixement en Arqueologia 3 No
12805219 Mètodes Estadístics Aplicats a l'Arqueologia 3 No
CODI ASSIGNATURA CRÈDITS
12204221 Arqueologia de Grècia (URV) 6
12204257 Història i Arqueologia de Grècia (URV) 6
12204220 Arqueologia de Roma (URV) 6
12204256 Història i Arqueologia de Roma (URV) 6
12204224 Protohistòria de la Mediterrània (URV) 6
12805220 Epigrafia i Numismàtica (UAB) 6
12805221 Instruments per als Estudis Clàssics (UAB) 6

L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures programades com a complement de formació.

ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2010) ASSIGNATURES DEL MÀSTER D'ARQUEOLOGIA CLÀSSICA (2013)
Codi Assignatura ECTS Codi Assignatura ECTS
12665101 Teoria i Mètode d'Excavació i Registre 6 12805201 Mètodes i Tècniques en Excavació Arqueològica 6
12665102 Mètodes i Tècniques d'Anàlisi del Territori 3 12805202 Introducció a l'Arqueologia del Territori 3
12665103

12665106
Tècniques Auxiliars d'Anàlisi
i
Recursos Instrumentals
3

4
12805101 Evolució Històrica del Paisatge. Paleoambient i GIS 6
12665104 Introducció a la Ceramologia 4 12805204 Introducció a la Ceramologia 3
12665105 Sistemes Constructius i Documentació de l'Arquitectura 4 12805102 Dibuix i Tècniques de Restitució de l'Arquitectura 6
12665108 Protohistòria del Mediterrani 6 12805210 Arqueologia de la Colonització 3
12665109

12665110
Arqueologia Grega
o
Arqueologia Romana
6

6
12805215 Arquitectura Grega i Romana 3
12665111

12665205
Arqueologia de les Províncies Romanes
o
Ciutat i Territori en el Món Antic
6

5
12805205 Arqueologia de les Ciutats Romanes 3
12665201 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana 6 12805213 Arqueologia de l'Antiguitat Tardana 3
12665202 Institucions Jurídiques Romanes 6 12805216 Institucions Jurídiques Romanes 3
12665204 Arqueologia del Paisatge des de la Protohistòria fins l'Antiguitat Tardana 5 12805109  Arqueologia del Paisatge. Mètodes i Tècniques 3
12665208 Produccions Artístiques 5 12805103 Iconografia i Produccions Artístiques 3
12665206 Arqueologia de l'Arquitectura  5 12805110 Anàlisi Tècnica de l'Arquitectura 3
12665209 Gestió del Patrimoni Arqueològic 5 12805107 Marc Jurídic del Patrimoni Arqueològic 3
12665211 Fonts Textuals per a la Interpretació de l'Antiguitat 5 12805106 Fonts Textuals per l'Investigació Històrica. Epigrafia i Papirologia 6
12665207 Economia, Comerç i Materials 5 12805111 Economia, Comerç i Materials 3
12665222 Orientació Professional i Ciudadania 3 12805108 Orientació Professional en Arqueologia i Deontologia 3