saltar al contingut principal
Cercar
URV
Màsters > Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (en extinció)

Màster interuniversitari en Arqueologia Clàssica (en extinció) - 12a edició

Admissió

Aquest Màster s’adreça a titulats universitaris de Grau o Llicenciatura en Història, Arqueologia, Història de l'Art i àmbits afins. També a titulats universitaris de Grau o Llicenciatura en Humanitats, Filologia, Antropologia Social i Cultural, Geografia i en àmbits afins; així com Diplomats, Arquitectes tècnis i Enginyers tècnics en ambits afins.

Els llicenciats en Humanitats, Filologia Clàssica, Antropologia Social i Cultural, Geografia, Arquitectures o Enginyeries han de cursar 18 crèdits de complements de formació, segons valori la Comissió Acadèmica.

La comissió acadèmica també pot valorar si altres titulats també necessiten cursar complements de formació.

Segons l’expedient de la titulació d’accés, la comissió acadèmica indica quines assignatures cal superar com complements de formació, d’entre les següents assignatures del grau d’Història de la URV i del grau d’Arqueologia de la UAB:

 • URV
  • Arqueologia de Grècia o Història i Arqueologia de Grècia: 6 ECTS
  • Arqueologia de Roma o Història i Arqueologia de Roma: 6 ECTS
  • Protohistòria de la Mediterrània: 6 ECTS
 • UAB
  • Epigrafia i Numismàtica: 6 ECTS
  • Instruments per als Estudis Clàssics: 6 ECTS

Documentació específica 

A més de la documentació general obligatòria per fer la preinscripció, també pots presentar:

 • Acreditació de formació complementària relacionada amb el contingut del màster (cursos, seminaris, assistència a excavacions arqueològiques, entre altres).
 • Acreditació de coneixement d'idiomes (anglès, francès o alemany).

Criteris de selecció

1. Idoneïtat del títol d'accés: fins a un màxim de 35 punts, d'acord amb l'ordre següent:

a. Titulacions de l'àmbit de les humanitats i de les ciències socials: fins a un màxim de 35 punts.

b. Titulacions de l'àmbit de les enginyeries: fins a un màxim de 20 punts.

c. Altres: 0 punts.

2. Valoració de l'expedient acadèmic de la titulació universitària oficial que dóna accés al màster: fins a un màxim de 35 punts.

3. Formació complementària (acreditada documentalment) relacionada amb el contingut del màster: fins a un màxim de 20 punts.

4. Coneixement d'idiomes (anglès, francès o alemany): fins a un màxim de 10 punts.

Oficina de l'Estudiant
977 77 99 44
master(ELIMINAR)@urv.cat