saltar al contingut principal
Cercar
URV

Gestió del doctorat: tràmits administratius

Equivalència de títol estranger accés al doctorat (RD 56/2005)

Tràmits per sol·licitar-ho
Qui La persona interessada o degudament autoritzada.
On
  • A la secretaria administrativa de l'òrgan responsable del programa.
  • Al Servei de Gestió Acadèmica.
Quan

Durant tot l'any.

Ha de tenir en compte, però, els períodes d'accés als estudis, atès que mentre no obtingui la resolució d'equivalència no podrà matricular-se de la tutoria de doctorat.

Com

Presentant la documentació següent: 

  1. Sol·licitud d'equivalència de títols estrangers emplenada.

  2. La documentació requerida amb els requisits generals.

Observacions
  • La instància i la documentació es pot presentar, junt amb la sol·licitud d'accés, a la secretaria administrativa del departament responsable del programa, o directament al Servei de Gestió Acadèmica amb independència del tràmit per a l'accés.
  • L'estudiant, a l'hora de presentar la sol·licitud, ha d'abonar la taxa de sol·licitud d'equivalència del seu títol estranger per accedir als estudis oficials de doctorat.
Resolució de la sol·licitud
Qui La directora de l'Escola de Postgrau i Doctorat.
Quan Sempre que sigui possible, quinze dies després que s'hagi completat la documentació amb els requisits establerts.
Com
  • Emetent una resolució. La notificació s'ha de lliurar a la persona interesada al domicili indicat a la sol·licitud.
  • Traslladant una còpia a la secretaria administrativa de l'òrgan responsable del programa i al coordinador o coordinadora.
Observacions La matrícula es realitza del 25 al 30 de cada mes al Servei de Gestió Acadèmica, un cop validada la documentació acadèmica i la documentació econòmica.