saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula al mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar totes les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: la URV impulsa el mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible com una formació complementària als continguts curriculars nuclears dels diferents estudis. Els estudiants han de sol·licitar-hi plaça expressament.

Curs d'aplicació: 2021-22

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb una identificació prèvia.

On

A través dels tràmits en línia de la intranet de la URV.

Si l’estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar-ne la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus (si escau, cal presentar també l’original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d’exempció: família nombrosa, etc.).

Quan

Del 28 de juny al 2 de juliol*
i
de l’1 al 17 de setembre*

   (*) L’ordre de preinscripció no implica preferència en l’admissió

Com

Cal formalitzar la preinscripció al mínor presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d’aquest tràmit no té cost.

Observacions

El mínor en Emprenedoria Social i Objectius de Desenvolupament Sostenible ofereix un total de 25 places, 5 per a cadascuna de les branques de coneixement a les quals estan adscrits els graus:

     - Arts i humanitats

     - Ciències

     - Ciències de la salut

     - Ciències socials i jurídiques

     - Enginyeria i arquitectura

Està compost per les assignatures següents, de 6 crèdits cadascuna:

  • Cultura del Benestar: Salut i Qualitat de Vida
  • Sostenibilitat i Canvi Climàtic
  • Eines per a l’Emprenedoria
  • Gènere, Ciència i Canvi Social

Les assignatures poden estar integrades en el pla d’estudis dels graus o haver-se de cursar addicionalment al total de crèdits que configura l’ensenyament.

Per obtenir l’acreditació del mínor, l’estudiant ha de superar totes les assignatures.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El responsable acadèmic del mínor.

Quan

Un cop finalitzades les dues fases de preinscripció, el responsable del mínor valorarà l’admissió dels estudiants que l’hagin sol·licitat i, en funció de les places disponibles, podrà autoritzar-ne la matrícula.

En el procés d’admissió, s’aplicarà l’ordre de priorització següent:

- Estudiants matriculats en un grau de la URV.

- Estudiants matriculats en un màster o doctorat de la URV.

- Titulats per la URV.

Una vegada prioritzades les sol·licituds, s’assignaran 5 places per a cadascuna de les branques de coneixement a les quals estan adscrits els graus. Els estudiants s’ordenaran per nota mitjana i s’assignaran les places a partir de l’estudiant amb més nota. Si queden places vacants en alguna de les branques, es cobriran amb estudiants d’altres branques sempre seguint l’ordre de nota.

Com

Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada amb indicació del període assignat per accedir a l’automatrícula.

La matrícula s’ha de formalitzar, com a màxim, el dia 30 de setembre.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d’abonar el rebut generat per formalitzar la matrícula, que inclourà:

  • L’import resultant en funció del nombre de crèdits de les assignatures del mínor en què es matriculi aplicant el coeficient d’estructura docent A que fixa el decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Si la persona admesa no té matrícula en el curs acadèmic en què es matricula del mínor, a l’import dels crèdits de les assignatures s’hi afegirà l’import corresponent als conceptes següents:

  • Taxes administratives
  • Taxa pels serveis de suport a l’aprenentatge
  • Assegurances

Els estudiants poden tenir les exempcions de preus equivalents a les que figuren en el Decret de preus, per família nombrosa, discapacitat, víctimes d’actes terroristes o víctimes de violència de gènere.

Els estudiants que tinguin la condició de becaris de règim general o que gaudeixin d’una beca Equitat tindran l’exempció o rebaixa dels preus equivalent a les que gaudeixen en els respectius ensenyaments oficials.

Si la persona admesa no gaudeix de la condició de becari de règim general en una titulació oficial vigent, no podrà sol·licitar beca per cursar el mínor.

Observacions

Els estudiants que hagin cursat alguna assignatura en el seu pla d’estudis que sigui susceptible de ser reconeguda per una de les assignatures del mínor podran demanar-ho. Hauran d’abonar la taxa d’estudi del reconeixement i l’import de l’assignatura reconeguda (20% de l’import dels crèdits reconeguts). Consulteu la taula de reconeixements inicial.