saltar al contingut principal
Cercar
URV

LEGALITZACIONS PROGRAMES D'ASSIGNATURES: RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

  • CONCEPTE: La legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l’estranger, és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents autoritats espanyoles, competència que assumeix el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Tràmits per solicitar-ho
Qui La persona interessada o degudament autoritzada.
Què

Els programes de les assignatures, que a la URV tenen el format de Guia Docent

Quan

En el moment que ho requereixi

On A la Secretaria del centre
Com Presentant emplenada i signada la sol·licitud corresponent

Resolució de la sol·licitud
Qui El degà/ana/director/a del centre
Quan

En el termini màxim dos mesos des de la presentació de la sol·licitud.

S’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil.

Com

El deganat / La direcció del centre 
 
Es recopilaran en llengua castellana les guies docents de les assignatures cursades. 

S’enquadernaran, se segellaran totes les pàgines i es numeraran. 

S’inclourà una certificació del degà/ana/director/a de centre, signada de manera original amb antesignatura, donant fe que els programes són els impartits en el centre esmentat, i que han estat cursats per la persona interessada. S’especificarà el nombre de pàgines de què consta el programa. 

La signatura ha d’estar reconeguda al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

No es poden signar per ordre, delegació de signatura o absència.

La secretaria del centre 

Lliurarà a l’estudiant la documentació. 

L’estudiant 

Quan disposi de la documentació, farà els tràmits corresponents davant del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Observacions Per a més informació es pot adreçar a: legalizacion(ELIMINAR)@educacion.es