saltar al contingut principal
Cercar
URV

Esquema dels processos de gestió

CALENDARI DELS PROCESSOS DE DOCTORAT:

Preinscripció, admissió i matrícula (curs 2013-14) [descarrega't-el]

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS

procés                                              període inicial altres períodes

PREINSCRIPCIÓ (Candidat)

del 16 de setembre

al 10 d'octubre

de l'1 al 10

de novembre, desembre, gener, febrer i març

ADMISSIÓ (Comissió acadèmica)

del 15 al 20 d'octubre

del 15 al 20

de novembre, desembre, gener, febrer i març

TUTORIA (Tutor/Director de tesi i Candidat admès)

del 21 al 24 d'octubre del 21 al 24 d'octubre

MATRÍCULA (Estudiant)

del 25 al 31 d'octubre

del 25 al 30/31

de novembre, desembre, gener, febrer i març

DOCTORANDS QUE NO SÓN DE NOU ACCÉS

procés                                   període inicial altres períodes

MATRÍCULA (Estudiant)

del 16 al 30              

de setembre

del 25 al 30/31

d'octubre, novembre i desembre

ACCÉS

Si estàs interessat en seguir estudis de Doctorat a la URV, cal que:

ADMISSIÓ

Una vegada la comissió acadèmica del programa de doctorat hagi valorat les diferents sol·licituds, acorda les admissions i assigna a cada candidat admès una línia d'investigació i un tutor/director de tesi.

Si ja has formalitzat la preinscripció i presentat la documentació hauràs de:

 • Consultar en línia la resolució de l'admissió

 • Si has estat admès, rebràs un correu electrònic amb:
  • la línia d'investigació assignada,
  • el tutor/director de tesi assignat,
  • la data per realitzar la tutoria de matrícula amb el tutor/director que t'hagi estat assignat,
  • i la documentació específica per a la matrícula.

TUTORIA

 • El dia i hora previst, realitzaràs la sessió de tutoria amb el tutor/director de tesi assignat

 • El tutor/director de tesi donarà la seva conformitat a la formalització de la matrícula per part del candidat admès a través del sistema informàtic establert a tal efecte

MATRÍCULA

Una vegada realitzada la tutoria i formalitzat l'acord per part del tutor, cal que:

 • Facis arribar al Servei de Gestió Acadèmica la documentació necessària per formalitzar la matrícula d'acord amb la informació del correu electrònic que has rebut prèviament

 • Consultis a la web de la URV: Matrícula 2013-14 la informació que se t'ofereix per matricular-te àgilment

En el cas que la comissió acadèmica hagi acordat que és necessari que cursis Complements de Formació, caldrà fer la matrícula corresponent.

 • Facis efectiu l'import de la matrícula a través de l'entitat bancària que hagis decidit

 Pujar