saltar al contingut principal
Cercar
URV

Criteris de trasllat a la Facultat d'Economia i Empresa

Tal i com s'estableix a l'article 56 del RD 1892/2008 només serà possible valorar el canvi d'universitat i/o d'estudis en aquells casos en què a l'estudiant se'l reconegui prèviament un mínim de 30 crèdits.

Trasllats

Places 5
Estudis d’origen
 • Llicenciatures/diplomatures:
  • -ADE
  • -Ciències Actuarials i Financeres
  • -Investigació i Tècniques de Mercat
  • -Ciències Empresarials
  • -Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

 Convalidacions d'estudis estrangers

Places 2
Estudis d'origen Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

 Canvi d'estudis dins un mateix PFG

Places 10% de places ofertes (14)
Estudis d'origen Graus del mateix PFG
Priorització Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.

Canvi de campus

Places Sense restricció de places
Priorització No procedeix

Trasllats

Places 2
Estudis d'origen
 • Llicenciatures/diplomatures:
  • ADE
  • Ciències Actuarials i Financeres
  • Investigació i Tècniques de Mercat
  • Ciències Empresarials
  • Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Convalidacions d'estudis estrangers

Places 2
Estudis d'origen Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Canvi d'estudis dins un mateix PFG

Places 10% de places ofertes (5)
Estudis d'origen Graus del mateix PFG
Priorització Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.

Canvi de campus

Places Sense restricció de places
Priorització No procedeix

Trasllats

Places 2
Estudis d'origen
 • Llicenciatures/diplomatures:
  • Economia
  • Ciències Actuarials i Financeres
  • Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Convalidacions d'estudis estrangers

Places 2
Estudis d'origen Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Canvi d'estudis dins un mateix PFG

Places 10% de places ofertes (5)
Estudis d'origen Graus del mateix PFG
Priorització Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.

Trasllats

Places 5
Estudis d'origen
 • Llicenciatures/diplomatures:
  • ADE
  • Ciències Actuarials i Financeres
  • Ciències Empresarials
  • Ciències Econòmiques i Empresarials
 • Graus amb idèntica denominació o amb equivalència determinada pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Convalidacions d'estudis estrangers

Places 2
Estudis d'origen Amb titulació d'origen de l'àmbit de l'economia i l'empresa, determinat pel responsable d'ensenyament.
Priorització Expedient acadèmic dels estudis universitaris de procedència.

Canvi d'estudis dins un mateix PFG

Places 10% de places ofertes (12)
Estudis d'origen Graus del mateix PFG
Priorització Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.

Canvi d'estudis dins un mateix PFG

Places 10% de places ofertes (3)
Estudis d'origen Graus del mateix PFG
Priorització Qualificació mitjana (escala 0 al 10) de les assignatures superades.
Requisit Haver obtingut una nota d'admissió igual o superior a l'última nota de tall publicada del doble grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Finances i Comptabilitat.