saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris

Els estudis de Bioprocessos Alimentaris són pioners a Catalunya i som l'únic centre universitari que ofereix aquesta formació a l'Estat. Aquests estudis s'estructuren en una formació en dos blocs: 3 anys + 1 any (180 +60 ECTS). El primer bloc correspon al grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris, que dóna una formació fortament especialitzada en el processament d'aliments i productes biotecnològics en tres cursos. Com a tècnic o tècnica de bioprocessos alimentaris seràs capaç de dissenyar i aplicar mètodes eficaços i respectuosos amb el medi ambient per produir i processar productes de base biològica de diferent naturalesa, des de productes destinats a l'alimentació fins a altres sorgits de la investigació i desenvolupament biotecnològic. Després de cursar el primer bloc, amb un curs addicional en què es completa la formació podràs titular-te com a enginyer o enginyera de Bioprocessos Alimentaris i obtenir les atribucions professionals de l'enginyer tècnic o l'enginyera tècnica. Si curses l'itinerari de 240 ECTS, seràs graduat o graduada en Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris.

Places

40

Idiomes

Català i castellà

L'estudiant de nou ingrés ha de tenir preferentment habilitat per les ciències (matemàtiques, física, química i biologia) i tecnologia bàsica, pròpies d'un batxillerat tecnològic o científic. També ha de tenir habilitat per a l'expressió oral i escrita en català o castellà i un nivell elemental d'anglès, així com un coneixement bàsic de les TIC habituals.

Tens molts motius per estudiar el grau de Tècniques de Bioprocessos Alimentaris a la URV:

  • Són un estudis únics a tot l'Estat que et permetran formar-te per portar els avenços en biotecnologia i alimentació a escala industrial.
  • Som un centre de referència en l'aplicació de mètodes d'aprenentage innovadors. Els avantprojectres integrats, que permeten el desenvolupament de competències de treball en equip, lideratge, comunicació, aprenentatge actiu i innovació, són presents en cada curs. L'ús d'aquest tipus de metodologies docents innovadores et facilitarà el desenvolupament de les competències imprescindibles per accedir al món laboral en la complexa societat moderna.
  • Podràs completar la teva formació pràctica amb la realització de 300 hores de pràctiques en les indústries del sector, tant a Catalunya com a l'estranger.

La titulació presenta un elevat grau d'ocupabilitat que et permetrà desenvolupar la carrera professional en sectors industrials basats en els bioprocessos; en especial, en el sector alimentari. Podràs treballar en empreses privades o l'administració pública i, en el cas del grau d'Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris, també podràs exercir de forma lliure la professió.

Podràs treballar en els àmbits següents:

· Enginyer o enginyera responsable de l'àrea de processament de productes d'origen biològic, especialment aliments
· Enginyer o enginyera de les àrees de recerca, innovació i disseny de producte
· Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió mediambiental
· Enginyer o enginyera de l'àrea de control i automatització de processos
· Enginyer o enginyera de l'àrea de gestió, logística i comercialització de productes d'origen biològic, especialment aliments
· Enginyer o enginyera del departament de gestió i control de la qualitat de productes i processos