saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licita informació

Sol·licita la informació que necessitis per crear el teu futURV.

*Els camps són obligatoris

Dades personals

Sol·licita informació sobre...

Important

El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb adreça postal carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, i la pàgina web www.urv.cat. L'adreça de correu electrònic del delegat de protecció de dades de la Universitat Rovira i Virgili és dpd@urv.cat i l'adreça postal és carrer Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona. Tractarem les vostres dades amb la finalitat de gestionar les comunicacions i difusió dels programes formatius, activitats i serveis de la URV amb els estudiants antics, actuals i potencials, empreses i amb la resta de la comunitat universitària. Es podrà elaborar un perfil d'usuari d'acord amb la informació facilitada i prendre decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Les dades personals proporcionades es conserven mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió. La base legal per al tractament de les vostres dades és el consentiment de la persona interessada. No es preveu la cessió de dades a tercers, tret que sigui obligació legal o hi hagi un encarregat de tractament. Tens dret a accedir a les teves dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-te al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Universitat Rovira i Virgili de forma presencial o postal al c/Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona, o a través del registre electrònic a l'adreça https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Així mateix, podeu comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la URV