saltar al contingut principal
Cercar
URV

PLANS D'ESTUDIS

En aquesta plana es recull la informació necessària per aquells alumnes que vulguin adaptar els seus estudis als nous Graus.

PLA D’ESTUDIS D’ORIGEN: vincle directe a la plana que mostra l’estructura i el contingut del pla d'estudis d'origen.

PLA D'ESTUDIS GRAU: vincle directe a la plana del grau que mostra l'estructura, el contingut, els itineraris, intensificacions, el calendari d'implantació del nou grau i el d'extinció del pla preexistent, les taules d'adaptació/reconeixement i les assignatures comunes del PFG.

PLA D'ESTUDIS D'ORIGEN PLA D'ESTUDIS GRAU
Administració i Direcció d'Empreses 2002 (llicenciatura) Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009
Grau Economia 2009
Grau Finances i Comptabilitat 2009
Antropologia Social i Cultural 2001 Grau d'Antropologia i Evolució Humana 2013
Arquitectura 2005 Grau Arquitectura
Bioquímica 1995 Grau Bioquímica i Biologia Molecular 2009
Biotecnologia 2005 Grau Biotecnologia 2009
Ciències del Treball 2001 (llicenciatura) Grau Relacions Laborals i Ocupació 2009
Ciències Empresarials 2002 (diplomatura) Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009
Grau Economia 2009
Grau Finances i Comptabilitat 2009
Dret 2001 (llicenciatura) Grau Dret 2009
Economia 2002 (llicenciatura) Grau Administració i Direcció d'Empreses 2009
Grau Economia 2009
Grau Finances i Comptabilitat 2009
Educació Social 1999 (diplomatura) Grau Educació Social 2009
Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial 1998 Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2010
Enginyeria en Informàtica 1997 Grau Enginyeria Informàtica 2010
Enginyeria Química 1993 Grau Enginyeria Química 2010
Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries 1997 Grau Enginyeria Agroalimentària 2010
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 1998
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes 1998
Grau Enginyeria Informàtica 2010
Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions: Telemàtica 2003 Grau Enginyeria Telemàtica 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Electricitat 2002 Grau Enginyeria Electrica 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Electrònica Industrial 2002 Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial 1993 Grau Enginyeria Química 2010
Enginyeria Tècnica Industrial: Mecànica 2003 Grau Enginyeria Mecànica 2010
Enologia 2003 (llicenciatura) Grau Enologia 2009
Filologia Anglesa 2001 (llicenciatura) Grau Anglès 2009
Filologia Catalana 2001 (llicenciatura) Grau Llengua i Literatura Catalanes 2009
Filologia Hispànica 2001 (llicenciatura) Grau de Llengua i Literatura Hispàniques 2009
Fisioteràpia 1993 (diplomatura) Grau de Fisioterapia 2010
Geografia 2001 (llicenciatura) Grau Geografia i Ordenació del Territori 2009
Història 2001 (llicenciatura) Grau Història 2008
Història de l'Art 2001 (llicenciatura) Grau Història de l'Art 2008
Infermeria 2002 (diplomatura) Grau Infermeria 2009
Medicina 1994 (llicenciatura) Grau Medicina 2009
Mestre especialitat Educació Especial 1997 Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Física 1997 Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Infantil 1997 Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Musical 1997 Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Educació Primària 1997 Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Mestre especialitat Llengua Estrangera 1997 Grau Educació Infantil 2009
Grau Educació  Primària 2009
Nutrició Humana i Dietètica 2002 (diplomatura) Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Pedagogia 2002 (llicenciatura) Grau Pedagogia 2009
Periodisme 2004 (llicenciatura) Grau Periodisme 2009
Psicologia 2002 (llicenciatura)
Psicopedagogia 2003 (llicenciatura)
Grau Psicologia 2009
Publicitat i Relacions Públiques 2002 (llicenciatura) Grau de Periodisme 2009
Grau Publicitat i Relacions Públiques 2009
Química 1992 (llicenciatura) Grau Química 2009
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular 2009
Relacions Laborals 2002 (diplomatura) Grau Relacions Laborals i Ocupació 2009
Treball Social 2001 (diplomatura) Grau Treball Social 2009
Turisme 2001 (diplomatura) Grau Turisme 2009