saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau en Enginyeria Química (2010)

Branca: Enginyeria i Arquitectura

Estructura

CURS CRÈDITS FORMACIÓ BÀSICA CRÈDITS OBLIGATORIS CRÈDITS OPTATIUS CRÈDITS PRÀCTIQUES EXTERNES CRÈDITS TREBALL DE FI DE GRAU CRÈDITS TOTALS
1r 45 15 0 --- --- 60
2n 18 42 0 --- --- 60
3r --- 60 0 --- --- 60
4t --- 18 30 --- 12 60
TOTALS 63 135 30 --- 12 240

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
20204005 Matemàtiques I 9 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20204116 Fonaments d'Enginyeria de Processos 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre   
20204003 Física 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20204008 Química I 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
20204001 Expressió Gràfica 6 Bàsica Expressió Gràfica Enginyeria i Arquitectura
Segon Quadrimestre  
20204004 Fisicoquímica 6 Bàsica Física Enginyeria i Arquitectura
20204002 Computació en Enginyeria de Processos 6 Bàsica Informàtica Enginyeria i Arquitectura
20204009 Química II 6 Bàsica Química Enginyeria i Arquitectura
20204110 Enginyeria Fluïdomecànica 6 Obligatòria    

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria Branca de coneixement
Anual  
20204119 Laboratori Integrat de Fenòmens de Transport i Mecànica de Fluids 3 Obligatòria    
20204117 Processos i Productes Químics 9 Obligatòria    
20204120 Laboratori Integrat de Termodinàmica i Cinètica Químiques 3 Obligatòria    
20204124 Cinètica Química i Disseny de Reactors 9 Obligatòria    
Primer Quadrimestre  
20204125 Fenòmens de Transport 6 Obligatòria    
20204006 Matemàtiques II 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20204114 Termodinàmica 6 Obligatòria    
Segon Quadrimestre  
20204007 Matemàtiques III 6 Bàsica Matemàtiques Enginyeria i Arquitectura
20204010 Economia i Organització Industrial 6 Bàsica Empresa Enginyeria i Arquitectura
20204103 Electrotècnia 6 Obligatòria    

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
20204111 Tecnologia del Medi Ambient 6 Obligatòria
20204118 Simulació i Anàlisi de Processos Químics 9 Obligatòria
20204121 Laboratori Integrat d'Operacions Unitàries 6 Obligatòria
20204122 Disseny D'operacions de Separació 9 Obligatòria
Primer Quadrimestre
20204105 Control i Instrumentació 6 Obligatòria
20204108 Ciència de Materials 3 Obligatòria
20204113 Seguretat Industrial Obligatòria
20204115 Termodinàmica Tècnica  Obligatòria
Segon Quadrimestre
20204109 Resistència de Materials  Obligatòria
20204112 Disseny d'Operacions de Bescanvi de Calor Obligatòria
20204101 Gestió de Projectes 3 Obligatòria
20204123 Biotecnologia  Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Primer Quadrimestre
20204104 Electrònica 3 Obligatòria
20204106 Màquines i Mecanismes 3 Obligatòria
20204107 Disseny d'Equips i Instal·lacions 6 Obligatòria
20204102 Oficina Tècnica 6 Obligatòria
  Optatives 12 Optativa
Segon Quadrimestre
20204301 Treball de Fi de Grau (**) 12  Obligatòria
  Optatives 18 Optativa
(**) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau. En aquest 70% han d’estar incloses totes les assignatures de 1r i 2n curs i l'assignatura de 3r curs (20204118) Simulació i Anàlisi de Processos Químics.