saltar al contingut principal
Cercar
URV

Enginyeria Tècnica Agrícola: Indústries Agràries i Alimentàries (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 60 0 0 0 0 60
2n 45 18 4,5 0 0 67,5
3r 6 0 31,5 21 12 70,5
Totals 111 18 36 21 12 198