saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau d'Enologia (2009)

Branca: Ciències

Estructura

CURS ASSIGNATURES FORMACIÓ BÀSICA ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES ASSIGNATURES OPTATIVES PRÀCTIQUES EXTERNES TREBALL DE FI DE GRAU TOTALS
1r 60 -- -- -- --- 60
2n -- 60 -- -- --- 60
3r -- 60 -- -- --- 60
4t -- 27 15 12 (obligatòria) 6 (obligatòria) 60
TOTALS 60 147 15 12 6 240
  • Recorda que, a més d'haver de superar tots els crèdits requerits pel pla d'estudis, per poder sol·licitar el títol oficial has d'haver obtingut la competència C1 del Currículum Nuclear: Dominar a nivell intermedi una llengua extrangera, preferentment l'anglès (s'hi inclou també el francès, l'alemany, l'italià i el portuguès).

Continguts (Itinerari a Temps Complet)

1r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia Matèria
Anual
19214003 Química 12 Bàsica Química
Primer Quadrimestre
19214001 Matemàtiques 9 Bàsica Matemàtiques
19214005 Biologia 6 Bàsica Biologia
19214004 Estadística 6 Bàsica Estadística
Segon Quadrimestre
19214002 Física 9 Bàsica Física
19214006 Biologia cel·lular 6 Bàsica Biologia
19214007 Genètica 6 Bàsica Biologia
19214008 Bioquímica 6 Bàsica Bioquímica

2n curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
19214101 Anàlisi Química Enològica I 6 Obligatòria
19214105 Biologia i Fisiologia de la Vinya 6 Obligatòria
19214114 Anàlisi Sensorial I 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19214102 Química Enològica  6 Obligatòria
19214106 Edafologia i Climatologia Vitícoles  3 Obligatòria
19214107 Viticultura  6 Obligatòria
19214120 Microbiologia  6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19214111 Microbiologia i Bioquímica Enològiques I  9 Obligatòria
19214113 Enologia General I  6 Obligatòria
19214121 Operacions Bàsiques  6 Obligatòria

3r curs

Codi Assignatura ECTS Tipologia
Anual
19214103 Anàlisi Química Enològia II 6 Obligatòria
19214110 Pràctiques Integrades de Viticultura 6 Obligatòria
19214116 Anàlisi Sensorial II 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19214112 Microbiologia i Bioquímica Enològiques II 6 Obligatòria
19214115 Enologia General II 3 Obligatòria
19214117 Pràctiques Integrades d'Enologia 6 Obligatòria
19214125 Economia i Gestió d'Empreses 6 Obligatòria
Segon Quadrimestre
19214108 Viticultura de Precisió 3 Obligatòria
19214109 Protecció Sanitària de la Vinya 3 Obligatòria
19214118 Vins Escumosos i Gasificats 6 Obligatòria
19214122 Enginyeria Enològica 6 Obligatòria
19214123 Productes Derivats de la Vinya i del Vi 3 Obligatòria

4t curs

Codi Assignatura ECTS  Tipologia
Anual
19214301 Treball de Fi de Grau (*) 6 Obligatòria
Primer Quadrimestre
19214401 Pràctiques Externes (**) 12 Obligatòria
(*) Per poder matricular l’assignatura de Treball de Fi de Grau, és requisit indispensable haver superat el 70% dels crèdits totals del grau.
(**) Per poder matricular l’assignatura de Pràctiques Externes, és requisit indispensable haver superat el 60% dels crèdits totals del grau.
19214126 Marketing Vitivinícola 3 Obligatòria
  Optatives 9 Optativa
Segon Quadrimestre
19214104 Gestió de la Qualitat de la Indústria Vitivinícola 5 Obligatòria
19214119 Criança i Envelliment dels Vins 6 Obligatòria
19214124 Gestió Mediambiental de la Indústria Vitivinícola 5 Obligatòria
19214127 Cultura Vitivinícola 5 Obligatòria
19214128 Normativa i Legislació Vitivinícola 3 Obligatòria
  Optatives 6 Optativa