saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Turisme

Has de tenir en compte que...

 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
 • Si superes totes les assignatures optatives d'un dels tres itineraris, pots fer-ho constar als teus certificats acadèmics.

Optatives

Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
21011201
Tercer Idioma: Francès
(si s'ha triat com a troncal alemany)
6
 • Filologia Francesa
21011202
Tercer Idioma: Alemany
(si s'ha triat com a troncal francès)
6
 • Filologia Alemanya
21011203
Turisme, Economia i Medi Ambient
6
 • Economia Aplicada
 • Fonaments de l'Análisi Econòmica
21011204
Activitats Recreatives en Espais Naturals
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Ecologia
21011205
Gestió de la Comunicació i de la Informació
6
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Publicitat i Comunicació Audiovisual
21011206
Gestió financera de les Empreses Turístiques
6
 • Economia Financera i Contabilitat
21011207
Tècniques d'Animació Turística
6
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
21011208
Gestió i Interpretació del Patrimoni
6
 • Història de l'Art
 • Antropologia Social
21011209
Noves Formes de Turisme
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
21011210
Atenció al Client
6
 • Comercialització i Investigació de Mercat
21011211
Estudi en el Marc de Convenis Internacionals
6
 • Totes les àrees de la titulació
Itinerari: Gestió d'Empreses d'Allotjament i Restauració
21011212
Gestió i Processos de Producció en Restauració
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Tecnologia dels Aliments
 • Nutrició i Bromatologia
21011213
Gestió i Processos de Producció en Hoteleria
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011214
Gestió de la Qualitat Turística
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
Itinerari: Gestió d'Empreses de Viatges i Turisme
21011215
Gestió i Processos de Producció d'Agències de Viatges
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011216
Organització de Viatges
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011217
Guia i Creació d'Itineraris
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
 • Història de l'Art
Itinerari: Gestió d'Activitats i Espais Turístics i d'Oci
21011218
Gestió i Processos de Producció en Instal·lacions d'Oci
6
 • Organització d'Empreses
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
21011219
Organització i Gestió de Destinacions Turístiques
6
 • Anàlisi Geogràfica Regional
 • Geografia Humana
21011220
Disseny de Productes Turístics
6
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica