saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Treball Social

Prerequisits

Per poder superar l'/les assignatura/es...

S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Llengua Anglesa II

Llengua Anglesa I

Introducció a l'Anglès Oral i Escrit

El Sistema de Sons de la Llengua Anglesa I

Llengua Anglesa I

Introducció a l'Anglès Oral i Escrit

Gramàtica Anglesa I

Llengua Anglesa II

Traducció Anglesa II

Traducció Anglesa I

Cultura dels Països de la Commonwealth II

Cultura dels Països de la Commonwealth I

Literatura en Llengua Anglesa de Canadà, Austràlia i Nova Zelanda

Literatura en Llengua Anglesa d'Àfrica, el Carib i l'Índia