saltar al contingut principal
Cercar
URV

Diplomatura en Treball Social (2001)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 48 6 4,5 1,5 0 60
2n 46,5 0 9 4,5 0 60
3r 30 4,5 13,5 12 0 60
Totals 124,5 10,5 27 18 0 180

Continguts 1r curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051005
Psicologia Bàsica
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
15051009
Estructura dels Serveis Socials
6
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051012
Sociologia
7,5
TRONCAL
 • Antropologia Social
 • Sociologia
15051014
Fonaments del Treball Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
15051102
Estadística Aplicada a les Ciències Socials
6
OBLIGATÒRIA
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051001
Elements de Dret Públic
6
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Penal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Filosofia del Dret
15051003
Mètodes i Tècniques d'Investigació Social
4,5
TRONCAL
 • Estadística i Investigació Operativa
 • Metodologia de les Ciències del Comportament
 • Sociologia
15051006
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
15051015
Habilitats i Tècniques en Treball Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
 
A primer curs s'ha de cursar 4,5 crèdits optatius
     

Continguts 2n curs

1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051002
Elements de Dret Privat
4,5
TRONCAL
 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Penal
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Filosofia del Dret
15051007
Psicologia Social
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Bàsica
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Psicologia Social
15051010
Serveis Socials i Serveis de Benestar Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051013
Antropologia
6
TRONCAL
 • Antropologia Social
 • Sociologia
15051016
Metodologia de la Intervenció en Treball Social
7,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051017
Practicum d'Intervenció
16,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
 
A segon curs s'ha de cursar 9 crèdits optatius
6 Optativa   

Continguts 3r curs

Anuals
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051019
Practicum d'Investigació Aplicada
9
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051004
Política Social
6
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051008
Salut Pública i Treball Social
4,5
TRONCAL
 • Enfermeria
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Medicina Legal i Forense
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
15051011
Gestió i Organització dels Serveis Socials
4,5
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Dret Administratiu
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
15051018
Treball Social Comunitari
6
TRONCAL
 • Treball Social i Serveis Socials
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Sociologia
15051101
Deontologia del Treball Social
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Treball Social i Serveis Socials
 
A tercer curs s'ha de cursar 13,5 crèdits optatius