saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 42 18 0 0 0 60
2n 21 18 15 6 0 60
3r 30 15 9 6 0 60
Total 93 51 24 12 0 180
Segon cicle 4t 30 6 18 6 0 60
30 6 12 12 0 60
Total 60 12 30 18 0 120
Totals 153 63 54 30 0 300

Continguts 1r curs

Anuals
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111003
Tecnologia Audiovisual i de la Xarxa
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111102
Teoria i Pràctica de la Redacció i la Locució
12
OBLIGATÒRIA
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111001

Història del Món Actual

6

TRONCAL

 • Ciència Política i de l'Administració
 • Història Contemporània
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
12111008

12111010

Estandard Escrit de la Llengua Catalana o
Estandard Escrit de la Llengua Espanyola

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
12111014

Història de la Comunicació

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111002

Història Política Internacional en l'Època Contemporània

6

TRONCAL

 • Història del Pensament i dels Moviments Socials i Polítics
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Història i Institucions Econòmiques
 • Sociologia
 • Ciència Política i de l'Administració
 • Història Contemporània
12111009

12111011

Estàndard Oral de la Llengua Catalana o
Estàndard Oral de la Llengua Espanyola

6

TRONCAL

 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
12111101

Estructura de la Comunicació

6

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme

Continguts 2n curs

Anuals
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111004
Teoria i Tècnica del Llenguatge Audiovisual (ràdio i TV)
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111013

Teories de la Informació I

4,5

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12111103

Estratègies Discursives en els Mitjans de Comunicació

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Filologia Catalana
 • Llengua Espanyola
12111107

Introducció a la Creativitat Publicitària

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111005

Gèneres Informatius Escrits i Audiovisuals I

4,5

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111104

Teories de la Informació II

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12111106

Disseny Gràfic i Composició Visual

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 
A segon curs s'ha de cursar 15 crèdits optatius
   

Continguts 3r curs

Anuals
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111006
Gèneres Escrits i Audiovisuals II
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111012
Publicitat i Relacions Públiques
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111007

Documentació Informativa

6

TRONCAL

 • Biblioteconomia i Documentació
 • Comunicació Audivisual i Publicitat
 • Periodisme
12111105

Disseny Multimèdia I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12111108

Imatge Corporativa

6

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
12111109

Pràctiques Externes I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 
A tercer curs s'ha de cursar 9 crèdits optatius
   

Continguts 4t curs

Anuals
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12112015
Creativitat Publicitària
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12112021

Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12112110

Mètodes Quantitatius en Investigació Social

6

OBLIGATÒRIA

 • Sociologia
 • Psicologia Social
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12112016

Planificació Publicitària i Mitjans Publicitaris

6

TRONCAL

 • Comercialització e Investigació de Mercats
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Sociologia
12112019

Formes de Marketing i Publicitat I

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
 
A quart curs s'ha de cursar 18 crèdits optatius
   

Continguts 5è curs

Anuals
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12112018
Estructura de la Comunicació Publicitària
12
TRONCAL
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
1r Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12112020

Formes de Marketing i Publicitat II

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
12112022

Publicitat i Relacions Públiques en l'Àmbit Local

6

TRONCAL

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 • Psicologia Social
 • Sociologia
2n Quadrimestre
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
12112017

Investigació de Mercats

6

TRONCAL

 • Comercialització e Investigació de Mercats
 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Sociologia
12112111

Pràctiques Externes II

6

OBLIGATÒRIA

 • Comunicació Àudiovisual i Publicitat
 • Periodisme
 
A cinquè curs s'ha de cursar 12 crèdits optatius