saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Pedagogia

Taula d'Adaptacions

Assignatures pla 1993
Crèdits
Assignatures pla 2002
Crèdits
1r. cicle complert
154,5
1r. cicle complert
180 (observacions)

Sociologia de l'Educació

9

Sociologia de l'Educació

9

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa

9

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa I

4,5

Bases Metodològiques de la Investigació Educativa II

4,5

Història de l'Educació

9

Història de l'Educació

9

Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

9

Psicologia del Desenvolupament i de l'Educació

9

Tecnologia Educativa

6

Tecnologia Educativa

6

Processos Psicològics Bàsics

6

Processos Psicològics Bàsics

6

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

4,5

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació

6

Principis de Desenvolupament Comunitari

3

Educació Permanent

6
Estratègies d'Intervenció en Educació Permanent
3

Antropologia de l'Educació

4,5

Antropologia de l'Educació

4,5

Didàctica General

9

Didàctica General

9

Organització i Gestió de Centres Educatius

9

Organització i Gestió de Centres educatius I

4,5
Organització i Gestió de Centres Educatius II
4,5

Teoria de l'Educació

9

Teoria de l'Educació

9

Teoria i Institucions Contemporànies de l'Educació

4,5

Teoria i Institucions Contemporànies de l'Educació

4,5

Practicum I

3

Practicum I

6
Practicum II
3

Mètodes d'Investigació en Educació

6

Mètodes d'Investigació en Educació

6

Diagnòstic Educatiu

3

Diagnòstic en Educació

6
Psicodiagnòstic Escolar
3

La Intervenció Didàctica en Educació Especial

4,5

Educació Especial

6
Psicologia de la Deficiència Mental
1,5

Les Organitzacions Educatives

3

Psicologia Social i de les Organitzacions

6
Teorias i Tècniques d'Investigació Social
3

Educació Comparada

6

Educació Comparada

6

Avaluació de Programes, Centres i Professors

6

Avaluació de Programes, Centres i Professors

6

Innovació en la Formació de la Funció Pedagògica

3

Formació i Actualització en la Funció Pedagògica

6
Models i Estratègies en la Formació de la Funció pedagògica
3

Política i Legislació Educativa

6

Política i Legislació Educativa

6

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

6

Disseny, Desenvolupament i Innovació del Currículum

6

Economia de l'Educació

6

Economia de l'Educació

6

Pedagogia Social

6

Pedagogia Social

6

Practicum III

4,5

Practicum II

16,5
Practicum IV
1,5
Practicum V
6

Psicología de la Instrucción

3

Psicologia de la Instrucció

6
Processos d'Ensenyança-Aprenentatge
3

Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Educativa

3

Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica

6
Intervenció Psicoeducativa en els Trastorns d'Aprenentatge Instrumental
3

Metodologia de la Intervenció Educativa

3

Models d'Orientació i Intervención Psicopedagògica

6
Intervenció Psicoeducativa en el Curriculum I
3

Anàlisi de Sistemes Escolars, Adaptacions Curriculares

4,5

Adaptacions Curriculares

4,5

Programes i Sistemes d'Orientació Professional

1,5

Orientació Professional

6
Fonaments i Accions en Orientació Professional
3
Aspectes Psicològics de l'Orientació Professional
1,5

Informàtica Aplicada a l'Educació

4,5

Informàtica Aplicada a l'Educació

4,5

Intervenció Didàctica en Educació d'Adults

4,5

Intervenció Didàctica en Educació d'Adults

4,5

Models Didàctics

4,5

Models Didàctics

4,5
Dissenys Educatius i Desenvolupament d'Ensenyança Assistida per Ordinador
4,5
Formació i Noves Tecnologies
4,5

Història de l'Educació en els Països Catalans

4,5

Història de la Pedagogia Catalana

4,5

Programes per a la Formació Laboral: Professional i Ocupacional

4,5

Programes per a la Formació Laboral

4,5

Assessorament en Institucions Educatives

4,5

Assessorament en Institucions Educatives

4,5

Observacions

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  154,5 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  25,5 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

Curs 2002-03 Curs 2003-04 Curs 2004-05 Curs 2005-06 Curs 2006-07 Curs 2007-08
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit --- ---- ---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit --- ---
3r. curs Docència 3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit ---
4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Docència 4t. curs Tutoria 4t. curs Examen 4t. curs Extingit

Observacions alumnes:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.

Observacions professors/es:

 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.