saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Pedagogia

Has de tenir en compte que...

 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
 • Les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.

Optatives de segon cicle

Matèria Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA 11151203
Informàtica Aplicada a l'Educació
4,5
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
11151204
Tractament de Dades Quantitatives en Investigació Educativa
4,5
11151205
Tractament de Dades Qualitatives en Investigació Educativa
4,5
11151206
Elaboració d'Instruments d'Investigació i Avaluació
4,5
INTERVENCIÓ DIDÀCTICA 11151209
Models Didàctics
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
11151207
Intervenció Didàctica en Educació d'Adults
4,5
PROCESSOS EDUCATIUS NO FORMALS 11151211
Pedagogia Hospitalària
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
11151210
Programes i Processos Educatius per a la Tercera Edat
4,5
FORMACIÓ LABORAL 11152223
Assessorament i Plans de Formació en Empreses
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
11152224
Programes per a la Formació Laboral
4,5
LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA 11152225
Anàlisi d'Investigacions Educatives
4,5
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
11152226
La Investigació-Acció
4,5
DISSENY DEL CURRÍCULUM 11152229
Disseny Curricular per Matèries
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
11152231
Adaptacions Curriculars
4,5
11152232
Programes i Accions en Educació Especial
4,5
INVESTIGACIÓ, AVALUACIÓ I QUALITAT EN EDUCACIÓ 11152236
Orientació i Tutoria en Educació Obligatòria
4,5
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
11152237
Pràctiques en Investigació Avaluativa
4,5
11152238
L'Estudi dels Casos en Diagnòstic Educatiu
4,5
11152239
Qualitat de l'Educació
4,5
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DELS PROFESSIONALS DE L'EDUCACIÓ 11152240
Desenvolupament i Promoció Professional del Docent
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
11152241
Desenvolupament i Promoció Professional del Professional de l'Educació
4,5
ASSESSORAMENT, ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EL CONTEXT ESCOLAR 11152242
Psicologia de la Instrucció
6
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
11152243
Models d'Orientació i Intervenció Psicopedagògica
6
11152220
Dificultats d'Aprenentatge i Intervenció Psicopedagògica
6
  11151213
Organització i Gestió d'Entitats Culturals
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11151212
Història de la Pedagogia Catalana
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151215
Desadaptació Social i Integració de Persones i Minories
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151201
Retòrica de la Imatge i Educació
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151214
Educació Ambiental
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151216
Teoria i Història de l'Educació Juvenil
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151208
Elaboració de Materials Didàctics
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11151202
Teoria i Història de l'Educació de Gènere
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151218
Educació per a la Salut
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11151217
Formació i Noves Tecnologies
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11151219
Recursos Tecnològics per a la Formació
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11152221
L'Empresa com a Escenari de Formació
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11152222
L'Administració Educativa
4,5
 • Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació
  11152227
Educació Moral
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11152228
Marc Epistemològic de l'Educació en el Segle XXI
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11152233
Programes d'Intervenció Socioeducativa
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11152230
Innovació i Gestió del Canvi en Institucions Educatives
4,5
 • Didàctica i Organització Escolar
  11152234
Educació i Treball
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació
  11152235
Teoria i Història de les Institucions Educatives Europees
4,5
 • Teoria i Història de l'Educació