saltar al contingut principal
Cercar
URV

Mestre: Educació Infantil (1997)

Estructura

Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle 1r 43,5 19,5 0 0 0 63
2n 40,5 0 9 12 0 61,5
3r 43,5 10,5 4,5 7,5 0 66
Totals 127,5 30 13,5 19,5 0 190,5

Continguts

1r Cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
11111010
Bases Pedagògiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111005
Bases Psicològiques de l'Educació Especial
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111001
Didàctica General I
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11111006
Didàctica General II
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11111011
Organització del Centre Escolar
4,5
TRONCAL
 • Didàctica i Organització Escolar
11111012
Psicologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111002
Psicologia Evolutiva
4,5
TRONCAL
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
11111003
Sociologia de l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
11111004
Teories i Institucions Contemporànies d'Educació
4,5
TRONCAL
 • Sociologia
 • Teoria i Història de l'Educació
11111013
Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació
4,5
TRONCAL
 • Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Llenguatges i Sistemes Informàtics
11111021
El Medi Natural i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11111020
El Medi Social i la Seva Didàctica
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de les Ciències Experimentals
 • Didàctica de les Ciències Socials
11111007
Desenvolupament de l'Expressió Musical i la Seva Didàctica
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Música
11111008
Desenvolupament de l'Expressió Plàstica i la Seva Didàctica
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
11111016
Desenvolupament de les Habilitats Lingüístiques
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
11111017
Didàctica de la Llengua en l'Etapa de 0 a 6
6
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
11111018
Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la Seva Didàctica
6
TRONCAL
 • Didàctica de les Matemàtiques
11111019
Desenvolupament Psicomotor
6
TRONCAL
 • Didàctica de l'Expressió Corporal
 • Fisioteràpia
11111009
Literatura Infantil
4,5
TRONCAL
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
11111014
Practicum I
4,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11111015
Practicum II
28,5
TRONCAL
 • Totes les Àrees vinculades a les matèries troncals
11111105
Llengua i Literatura Espanyola
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11111106
Llengua i Literatura Catalana
6
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • Filologia Catalana
 • Llengua Española
 • Literatura Espanyola
11111102
Desenvolupament Fisiològic del Nen
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Pediatria
 • Psicobiologia
 • Personalitat, Evaluació i Tractament Psicològic
11111104
Mètodes i Tècniques en Educació Infantil
6
OBLIGATÒRIA
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Sociologia
11111103
Psicologia de l'Educació Infantil
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Psicologia Evolutiva i de l'Educació
 • Didàctica i Organització Escolar
 • Sociologia
11111101
Taller de Manualitzacions
4,5
OBLIGATÒRIA
 • Didàctica de l'Expressió Musical
 • Didàctica de l'Expressió Plàstica
 
13,5
OPTATIVES