saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Economia (1r i 2n cicle)

Has de tenir en compte que...

 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
 • Les matèries es diversifiquen en assignatures, i el que has de cursar són assignatures.

Optatives de segon cicle

Matèria Codi Assignatura Crèdits Àrees de Coneixement
ECONOMIA APLICADA 16062214
Federalisme Fiscal
6
 • Economia Aplicada
16062215
Economia Catalana
6
16062216
Comerç Internacional
6
16062217
Economia Laboral
6
16062218
Desenvolupament Local
6
16062219
Avaluació de Polítiques Públiques
6
16062220
Economia Industrial Aplicada
6
16062221
Economia del Transport
6
16062222
Innovació i Canvi Tècnic
6
MICROECONOMIA 16062223
Economia del Medi Ambient
6
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062224
Economia del Sector Turístic
6
16062225
Economia de la Salut
6
16062226
Negociació i Subastes
6
16062227
Economia de la Informació
6
16062228
Elecció Social
6
16062229
Nova Economia
6
MACROECONOMIA 16062230
Creixement Econòmic
6
 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
16062231
Doctrines Econòmiques i Anàlisi Econòmica
6
16062232
Economia Monetària
6
16062233
Economia Internacional i Integració Econòmica
6
16062234
Models de Seguretat Social
6
16062235
Teoria del Comerç Internacional i Tipus de Canvi
6
METODES QUANTITATIUS APLICATS A L'ECONOMIA 16062236
Teoria de Jocs
6
 • Economia Aplicada
 • Economia Financera i Comptabilitat
16062237
Tècniques Operatives de Gestió
6
16062238
Investigació Operativa
6
16062239
Informàtica Aplicada als Mètodes Quantitatius
6
16062240
Ampliació de Matemàtiques per a l'Economia
6
DIRECCIÓ COMERCIAL 16062241
Màrketing Públic
6
 • Comercialització i Investigació de Mercats
16062242
Màrketing Internacional
6
16062243
Màrketing de Serveis
6
ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES 16062244
Direcció d'Operacions
6
 • Organització d'Empreses
16062245
Direcció de Recursos Humans
6
16062246
Direcció Estratègica
6
16062247
Gestió de Qualitat
6
16062248
Logística Integral
6
16062249
Gestió d'Empreses (Turístiques, Sanitàries i de Serveis)
6
DIRECCIÓ FINANCERA 16062250
Mercats i Instruments Financers
6
 • Economia Financera i Comptabilitat

16062251

Finances
6
16062252
Gestió del Risc
6
16062253
Finances Corporatives
6
COMPTABILITAT FINANCERA 16062254
Comptabilitat Internacional
6
 • Economia Financera i Comptabilitat
16062255
Comptabilitat Pública
6
16062256
Anàlisi dels Estats Comptables
6
DRET ECONÒMIC 16062257
Dret i Política de la Competència
6
 • Dret Mercantil
 • Dret Internacional Públic
16062258
Fonaments de Dret Comunitari Europeu
6
SOCIOLOGIA 16062259
Sociologia Econòmica
6
 • Sociologia
16062260
Sociologia del Turisme
6
ECONOMETRIA 16062261
Microeconometria Aplicada
6
 • Economia Aplicada
16062262
Macroeconometria Aplicada
6
PRÀCTIQUES EMPRESARIALS 16062264
Pràctiques Empresarials I
6
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
 • Fonaments d'Anàlisi Econòmica
 • Economia Aplicada
16062265
Pràctiques Empresarials II
6
  16062263
Estudis en el Marc de Convenis Internacionals
6
 • Economia Financera i Comptabilitat
 • Comercialització i Investigació de Mercats
 • Organització d'Empreses
 • Fonaments d'Anàlisi Econòmica
 • Economia Aplicada