saltar al contingut principal
Cercar
URV

estil-sga.css

Has de tenir en compte que...
 • El centre elabora l'oferta anual d'optatives activant algunes de les assignatures de la llista següent.
 • Si superes totes les assignatures optatives d'un dels dos itineraris, pots fer-ho constar als teus certificats acadèmics.
Optatives de primer i segon cicle
15073201

Abogacia i Magistratura

4,5

 • Dret Processal

15073202

Acció Exterior de la Unió Europea

4,5

 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

15073203

Anàlisi de Polítiques Públiques

4,5

 • Ciència Política i de l'Administració

15073204

Anàlisi Econòmica del Sector Públic

4,5

 • Economia Aplicada

15073208

Dret Immobiliari Registral

4,5

 • Dret Civil

15073210

Dret Local

4,5

 • Dret Administratiu

15073211

Execució Penal

4,5

 • Dret Penal

15073212

Història del Dret Català

4,5

 • Història del Dret i de les Institucions

15073213

Història del Dret i les Institucions Locals

4,5

 • Història del Dret i de les Institucions

15073214

Justícia Constitucional

4,5

 • Dret Constitucional

15073216

Mètode Jurídic i Casuisme

4,5

 • Dret Romà

15073219

Règim Financer i Tributari de les Comunitats Autònomes

4,5

 • Dret Financer i Tributari

15073221

Sociologia del Dret

4,5

 • Filosofia del Dret

Itinerari Dret de l'Empresa i la Contractació
15073223

Dret de Danys

4,5

 • Dret Civil

15073226

Dret privat del Consum i del Turisme

4,5

 • Dret Civil

15073227

L'Arbitratge de Dret Privat

4,5

 • Dret Procesal

15073231

Les Garanties del Crèdit

4,5

 • Dret Civil

Itinerari Dret del Medi Ambient
15073233

Dret Ambiental Comparat

4,5

 • Dret Constitucional

15073234

Dret Internacional del Medi Ambient

4,5

 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

15073235

Dret Penal Ambiental

4,5

 • Dret Penal

15073236

Economia del Medi Ambient

4,5

 • Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

15073237

Fonaments de Dret Públic Ambiental

4,5

 • Dret Constitucional

CodiAssignaturaCrèditsÀrees de Coneixement
15072205

Criminologia

4,5

 • Dret Penal

15072206

Dret de la Navegació Aèria i Marítima

4,5

 • Dret Mercantil

15072207

Dret de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

4,5

 • Dret Administratiu
 • Dret Civil
 • Dret Constitucional
 • Dret Internacional Privat
 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 • Dret Mercantil
 • Dret Processal
 • Dret Romà
 • Filosofia del Dret

15072209

Dret Internacional dels Drets Humans

4,5

 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

15072215

Llenguatge Jurídic

4,5

 • Dret Romà

15072217

Nacionalitat i Estrangeria

4,5

 • Dret Internacional Privat

15072218

Raonament i Argumentació Jurídica

4,5

 • Filosofia del Dret

15072220

Règim General de la Seguretat Social

4,5

 • Dret del Treball i de la Seguretat Social

Itinerari Dret de l'Empresa i la Contractació
15072222

Contractació Mercantil

4,5

 • Dret Mercantil

15072224

Dret del Comerç Internacional

4,5

 • Dret Internacional Privat

15072225

Dret del Mercat de Valors

4,5

 • Dret Mercantil

15072228

La Planificació Tributària de l'Empresa

4,5

 • Dret Financer i Tributari

15072229

La Tributació Autonòmica i Local de l'Empresa

4,5

 • Dret Financer i Tributari

15072230

La Tutela Judicial de l'Empresa

4,5

 • Dret Processal

Itinerari Dret del Medi Ambient
15072232

Dret Comunitari Ambiental

4,5

 • Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

15072241

Intervenció Administrativa Ambiental

4,5

 • Dret Administratiu

15072238

Introducció al Dret Ambiental Sectorial

4,5

 • Dret Administratiu

15072239

La Responsabilitat per Danys Ambientals

4,5

 • Dret Administratiu
 • Dret Constitucional
 • Dret Internacional Privat

15072240

Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic

4,5

 • Dret Administratiu

Optatives de segon cicle
CodiAssignaturaCrèditsÀrees de Coneixement