saltar al contingut principal
Cercar
URV

Grau de Nutrició Humana i Dietètica: curs d'adaptació

 Curs d'adaptació

 Curs d'adaptació: Grau de Nutrició Humana i Dietètica
Codi Assignatura Ects Tipologia Durada
14224003 Bases d'Educació, Ètica i Comunicació 6 Bàsica Anual
14224008 Bioestadística 6 Bàsica Quadrimestre
14224108 Nutrició en Diferents Etapes de la Vida 3 Obligatòria  Quadrimestre
14224109 Integració de la Nutrició II 3 Obligatòria  Quadrimestre 
14224110 Suport Nutricional i Ètica 4 Obligatòria  Quadrimestre
14224111 Organització i Gestió del Sistema Sanitari 3 Obligatòria  Quadrimestre 
14224126 Planificar Programes d'Educació Nutricional 3 Obligatòria  Quadrimestral
14224118 Qualitat i Legislació Alimentària 6 Obligatòria Quadrimestral
14224119 Restauració Col·lectiva 3 Obligatòria Quadrimestral
14224128 Nutrició Comunitària 6 Obligatòria Quadrimestral
14224301 Treball de Fi de Grau 9 Obligatòria Quadrimestral
14224401 Pràcticum Opcional 3 Obligatòria Quadrimestral
14224402 Pràctiques Comunitàries 5 Obligatòria 

Quadrimestre