saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llicenciatura en Medicina

Estructura
Cicle Curs Matèries troncals Matèries obligatòries Matèries Optatives Crèdits lliures Treball fi de carrera Totals
Primer cicle

1r

78

0

12

0

0

90

2n

57

6

12

15

0

90

3r

76,5

13,5

0

0

0

90

Total 207 19,5 24 15 0 265,5
Segon cicle

4t

54

10,5

10,5

15

0

90

57

9

9

15

0

90

81

0

0

9

0

90

Total 196,5 19,5 19,5 39 0 274,5
Totals 403,5 39 43,5 54 0 540


Continguts 1r cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
14011007

Psicologia Mèdica

7,5

TRONCAL

 • Psiquiatria
14011008

Anatomia de l'Aparell Locomotor

13,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011009

Aparell Circulatori

6

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011010

Aparell Respiratori

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011004

Aparell Digestiu

7,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011006

Aparell Locomotor

1,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011011

Sistema Nerviós

13,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011002

Sistema Excretor

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011003

Sistema Endocrí

4,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011005

Sistema Immunològic

4,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011012

Sistema Reproductor

4,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011013

Sang i Òrgans Hematopoiètics

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011014

Òrgans dels Sentits

3

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011015

Pell i Annexes Cutanis

1,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011016

Integració i Adaptació de l'Organisme Humà al Medi Ambient

1,5

TRONCAL

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
14011017

Epidemiologia General

4,5

TRONCAL

 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14011018

Història de la Medicina i Documentació Mèdica

3

TRONCAL

 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Història de la Ciència
 • Radiologia i Medicina Física
14011019

Bioestadística

7,5

TRONCAL

 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Història de la Ciència
 • Radiologia i Medicina Física
14011020

Física Mèdica

6

TRONCAL

 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Història de la Ciència
 • Radiologia i Medicina Física
14011021

Patologia General

15

TRONCAL

 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011022

Anatomia Patològica

12

TRONCAL

 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011023

Farmacologia General

10,5

TRONCAL

 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011024

Microbiologia i Parasitologia Generals

9

TRONCAL

 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011025

Radiologia i Medicina Física

10,5

TRONCAL

 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011026

Microbiologia Clínica

3

TRONCAL

 • Anatomia Patològica
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14011027

Biologia Cel·lular

13,5

TRONCAL

 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011028

Bioquímica i Biologia Molecular

13,5

TRONCAL

 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011029

Citologia i Histologia Humana

9

TRONCAL

 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011030

Anatomia Humana

4,5

TRONCAL

 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011031

Fisiologia Humana

7,5

TRONCAL

 • Biologia Cel·lular
 • Fisiologia
 • Ciències Morfològiques
 • Bioquímica i Biologia Molecular
14011101

Neurobiologia I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Medicina
14011103

Patologia Molecular I

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Medicina
14011102

Salut i Medi Ambient

6

OBLIGATÒRIA

 • Fiosologia
 • Ciències Morfològiques
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Medicina
 • Farmacologia
 • Microbiologia
14011104

Alimentació, Nutrició i Metabolisme

1,5

OBLIGATÒRIA

 • Nutrició i Bromatologia
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Pediatria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Fisiologia
14011105

Fisiopatologia del Desenvolupament

3

OBLIGATÒRIA

 • Pediatria
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Cirurgia
 

Optatives

24

OPTATIVES

 

Continguts 2n cicle
Codi Assignatura Crèdits Tipologia Àrees de Coneixement
14012032

Medicina Legal i Toxicologia

9

TRONCAL

 • Toxicologia i Legislació Sanitària
14012033

Medicina Preventiva i Salud Pública i Comunitària

12

TRONCAL

 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14012034

Malalties Infeccioses

4,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012035

Malalties de l'Aparell Circulatori

7,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012036

Malalties de l'Aparell Respiratori

7,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012037

Malalties de l'Aparell Digestiu

7,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012038

Malalties del Sistema Nerviós

7,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012039

Malalties Renals i Urinàries

6

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012040

Malalties de l'Aparell Locomotor

7,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012041

Malalties del Sistema Endocrí i Metabòliques

7,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012042

Malalties Sanguínies i Hematopèiques

6

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012043

Malalties del Sistema Immune

3

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012044

Oftalmologia

6

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012045

Otorrinolaringologia

6

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012046

Dermatologia i Venereologia

6

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012047

Clínica Mèdica i Quirúrgica

43,5

TRONCAL

 • Medicina
 • Cirurgia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
 • Toxicologia i Legislació Sanitària
 • Nutrició i Bromatologia
14012048

Obstetricia i Ginecologia

12

TRONCAL

 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14012049

Clínica Obstètrica

6

TRONCAL

 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14012001

Pediatria

15

TRONCAL

 • Pediatria
 • Anatomia Patològica
 • Cirurgia
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Psiquiatria
 • Radiologia i Medicina Física
14012050

Clínica Pediàtrica

7,5

TRONCAL

 • Obstetrícia i Ginecologia
 • Anatomia Patològica
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Microbiologia
 • Radiologia i Medicina Física
14012051

Psiquiatria

6

TRONCAL

 • Psiaquiatria
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14012052

Clínica Psiquiàtrica

3

TRONCAL

 • Psiaquiatria
 • Farmacologia
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
14012106

Neurobiologia II

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Medicina
14012107

Patologia Molecular II

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Bioquímica i Biologia Molecular
 • Medicina
14012108

Patologia de la Nutrició i Dietètica Clínica

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Nutrició i Bromatologia
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Pediatria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Fisiologia
14012109

Nutrició i Salut Pública

1,5

OBLIGATÒRIA

 • Nutrició i Bromatologia
 • Medicina
 • Cirurgia
 • Pediatria
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Fisiologia
14012110

Geriatria

3

OBLIGATÒRIA

 • Pediatria
 • Medicina
 • Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Ciències Morfològiques
 • Fisiologia
 • Cirurgia
14012111

Farmacologia Clínica

4,5

OBLIGATÒRIA

 • Farmacologia
 

Optatives

19,5

OPTATIVES